Statusuppdatering fredag vecka 32

Arbetslag 1 med den större maskinen som lägger ned slang efter väg 1058 har träffat på berg och det går långsammare än väntat och de har inte kommit fram till södra Storsätern som var meningen. De fortsätter under vecka 33 efter väg 1058.

Arbetslag 2 med mindre maskiner står still inne i Storsätern och inget väntas hända under vecka 33.

Vi får dock snart fler maskiner och arbetslag från Särna och vi ökar då förhoppningsvis takten. Mer om detta kommer efter nästa veckas bygg/styrelsemöte som hålls på tisdag.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering fredag vecka 31

Arbetslag 1 med den större maskinen lägger ned slang efter väg 1058 har kommit en bra bit upp mot Storsätern och väntas i nästa vecka (32) komma in i södra Storsätern.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i vecka 32 efter Jens-Knussa vägen och går sedan vidare och arbetar inne i övriga Storsätern.

Vi har också ett arbetslag som trycker genomföringar under vägar och de är i princip klara, men några få undantag där de inte lyckats komma igenom. Kabelstegar med slang är monterade under bron mot Elgå nere vid Storsätra (för matning till Ollarsliden/Västsätern) och vid träbron på Nyhemsvägen.

Sedan fortsätter fiberblåsningen i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering torsdag vecka 30

Arbetslag 1 med den större maskinen lägger ned slang efter väg 1058 upp mot Storsätern och fortsätter med det under vecka 31.

Arbetslag 2 med mindre maskiner gör under de första dagarna i vecka 31 klart med alla beställda tomtgrävningar i Sågliden. Sedan flyttar de upp till Storsätern och börjar med tomter efter Jens-Knussa vägen och fortsätter i den vägens förlängning genom skogsdungen ut och fram till stora vägen (1058). Vad som händer sedan är inte bestämt.

Vi har också ett arbetslag som trycker genomföringar under vägar och de fortsätter med sitt arbete.

Sedan fortsätter fiberblåsningen i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Fler 20 meters kablar finns på Fjällbua

En ny leverans av 20 meters kablar finns på Fjällbua. Den som behöver en längre fiberkabel inomhus än den 10 meters som medföljer anslutningsdosan, kan nu byta ut sin 10 meters mot en 20 meters. Bytet kan göras hos Fjällbua. Men byt bara om ni verkligen behöver en längre! OBS det är ett byte, så ni måste ha med er 10 meters kabeln för inbyte.

Dags för fiberblåsning

Redan i nästa vecka (30) blir det aktuellt för fiberblåsning i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden! Det betyder att det är hög tid för dem som ännu inte grävt ned sin slang på sina tomter och satt upp dosan på sin fastighet att göra det! Är inte det gjort när vi blåser, så blåser vi ändå i fibern i er slang och låter den sticka ut någon meter ur slangen. Ni får sedan vara mycket försiktiga med den så den inte skadas när ni gräver ned slangen. Skulle det bli skador på fibern, får ni själva betala vårt extraarbete och materialkostnader med att blåsa i en ny fiber till er fastighet.

Rådet till alla är att så fort som möjligt se till:

  1. Att slangen är nedgrävd på sin tomt
  2. Att dosan är monterad på fastigheten och slangen dragen dit
  3. Att hål är borrat genom väggen bakom dosan
  4. Att fiberkabeln som medföljer dosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i dosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här nedan i en tidigare text. Läs även denna text.

Speciellt punkt 1 och 2 är det bråttom med, men varför inte göra punkt 3 och 4 på samma gång? Efter blåsningen ska sedan alla fiberskarvar svetsas och då måste alla ovanstående punkter vara klara på varje ansluten fastighet. Eftersom vi vill vara kostnadseffektiva så blåser och svetsar vi hela områden i taget. Det betyder att om en fastighetsägare inte gjort klart, så får vi hoppa över deras fastighet och återkomma en annan gång. Det blir mycket kostsamt med resekostnader, uppehälle, arbetstid och det får berörda fastighetsägare betala extra för, då den kostnaden inte ska drabba andra medlemmar som gjort sina åtaganden i tid.

Statusuppdatering torsdag vecka 29

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar nere i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen efter väg 1058 upp mot Storsätern. Så i slutet på vecka 30 bör de närma sig Storsätern. Väl inne i Storsätern är planen att dra efter bygatorna men hoppa över grävningen in på enskilda tomter. Det jobbet får arbetslag 2 göra när de är klara söderut. Mer om detta senare.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under nästa vecka (30) för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske, men tidigast i slutet på vecka 30, men troligast att det sker under vecka 31.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer troligtvis under vecka 31 och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 28

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar inne i Sågbäcken och flyttar ner till Sågliden på måndag i nästa vecka (29). De startar från Nodavas ledningsgata och går söderut och drar huvudstråken i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under hela nästa vecka (29) och är nog kvar där någon tid till för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske!

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer om några dagar och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 27

Arbetslag 1 med den större maskinen är inne i Sågbäcken och drar efter vägarna. Men det är lite problem med omarkerade kablar som ligger precis under vägbanan! Vi har därför fått stanna upp och Stråkens El mäter nu utmed vägarna för att se ifall det finns fler kablar innan vi fortsätter. I mitten/slutet på nästa vecka (28) flyttar arbetslag 1 ned till Sågliden och gör klart där. Sedan fortsätter de norrut mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter några dagar till i Lövåsen och flyttar sig sedan till Sågbäcken och tar vid efter arbetslag 1. Så under vecka 28 och 29 är det bland annat aktuellt för grävning på enskilda tomter i Sågbäcken.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar men de åker hem nu och återkommer om någon vecka och fortsätter.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Tryckning under väg

Tryckning under väg

Reparation av omarkerade elkablar

Reparation av omarkerade elkablar

Statusuppdatering fredag vecka 26

Arbetslag 1 med den större maskinen hjälper just nu till uppe vid Lövåsen men kommer i nästa vecka (27) på måndag eller tisdag att börja inne på Sågbäcken och dra efter vägarna. Men ingen tomtgrävning sker med arbetslag 1. När de är klara där, väntar sedan dragningen från Sågliden och upp mot Storsätern/Grövelsjön, men just nu vet vi inte exakt när det arbetet kan startas.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i nästa vecka (27) i Lövåsen och väntas bli kvar där veckan ut. Veckan därpå (28) flyttar de sig till Sågbäcken och tar vid efter arbetslag 1 enligt ovan. Då kan det bli det aktuellt för grävning på enskilda tomter i Sågbäcken. Men vet mer i mitten på nästa vecka och kommer att justera och anpassa nämnda tider.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 25

Arbetslag 1 är redan framme i höjd med Lövåsgården! Nu på måndag den 23 juni efter att ledningskollen gjort sitt arbete fortsätter de och går in i Lövåsens Fjällby. Efter det återställer de sedan huvuddragning ända ner till Sågliden innan de startar att plöja från Sågliden och upp mot Storsätern/Grövelsjön. Vi återkommer med exaktare tider längre fram när vi vet hur det går i Lövåsens Fjällby.

Arbetslag 2 väntas bli klara i Björnliden i slutet på nästa vecka (26) och förflyttar sig sedan upp till Lövåsens Fjällby och samarbetar med arbetslag 1. Under vecka 27 är det högaktuellt för tomtgrävningar i Lövåsens Fjällby för dem som beställt det av PeRo AB. Det går fortfarande att beställa tomtgrävning genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange er fastighetsbeteckningen. När sedan Lövåsens Fjällby är klar, väntar Sågbäcken för arbetslag 2. Mer om detta senare när vi ser hur fort det går i Lövåsen.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan! Här kommer lite dagsaktuella bilder.

Slang nedgrävd upp till Lövåsgården

Slang nedgrävd upp till Lövåsgården

Slang nedgrävd mellan dikesbotten/vägen

Slang nedgrävd mellan dikesbotten/vägen

Återställning i Björnliden

Återställning i Björnliden

Slangdike

Slangdike

Fin återställning i Björnliden

Fin återställning i Björnliden

Minigrävare inne i Björnliden

Minigrävare inne i Björnliden

Statusuppdatering måndag vecka 25

Viktig information! Efter Björnliden kommer vi att ta Lövåsen före Sågbäcken! Detta beror på att det initialt tog lite längre tid i Björnliden och PeRo kan samordna sina arbetslag bättre om de sedan samkör i Lövåsen. Just nu kan vi bara gissa att det blir aktuellt för områdesdragning i Lövåsen någon gång i slutet på juni. Vi meddelar exaktare när Björnliden börjar bli klart!

Detta sker just nu
Arbetslag 1 som plöjer huvudslangen från Sågliden upp till Lövåsen har nästan kommit igenom Björnliden och är snart ute efter Lövåsvägen och fortsätter uppåt Lövåsen. De fortsätter sedan förbi Lövåsgården och samkör Lövåsens Fjällby med arbetslag 2.

Arbetslag 2 håller fortfarande på inne i Björnliden och lär bli kvar där ytterligare 1 ½ vecka. Därefter förflyttar de sig till Lövåsens Fjällby och samkör med arbetslag 1. När sedan Lövåsen är klart, förflyttar sig arbetslag 2 till Sågbäcken.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Angående dagsverken

Det blir mindre dagsverken än väntat då vi mestadels drar efter väg/vägkanter och det blir mest problem med administration att sysselsätta folk. Vi har istället anställt en person ( Per Rustad) som sköter det mesta av käppning och dylikt, och samarbetar med de områdesansvariga. Men vi har inte helt kastat bort tanken på dagsverken och kan behöva viss hjälp med fällning av skog och röjning. Vi meddelar då det på hemsidan och de som kan får då gärna hjälpa till.

Däremot är det bra att varje område går igenom käppningen som är gjord och ser över den. Vi käppar aktuella område i god tid innan det blir aktuellt med grävning/plöjning, det är bara att följa statusen på grävning/plöjning för att veta ifall man kan titta på käppningen.

Statusuppdatering fredag vecka 24

Arbetslag 1 som plöjer huvudstammen från Sågliden upp till Lövåsen har kommit en bit in i Björnliden och beräknas i början på nästa vecka vara ute på Lövåsvägen och fortsatta uppåt. Sedan vänder de i höjd med Lövåsgården och återställer samma väg ner till Sågliden. Därefter blir det dragning från Sågliden och upp mot Storsätern/Grövelsjön. Mer om detta i nästa vecka!

Arbetslag 2 håller på inne i Björnliden och lär bli kvar där ett tag till. Vi har lite problem med att VA-ledningarna ligger mycket ytligt, nästan direkt på marken! Vi har därför beslutat att dra precis utanför vägkanten inne i Björnliden och ändra förläggningsdjupet till 40 cm.

På måndag träffar vi PeRo igen och kan kanske då meddela mera, men just nu är detta allt vi vet just nu. När Björnliden är klart för arbetslag 2, väntar områdesdragning i Sågbäcken och därefter Lövåsen.

Här startade vi nere i Sågliden

Här startade vi nere i Sågliden

Förarbete med tjälkrok i Björnliden

Förarbete med tjälkrok i Björnliden

Sluta att stjäla våra stakkäppar

Vi är en knapp handfull med personer som arbetar stenhårt för att vi kan genomföra detta fiberprojekt. Igår när vi var ute och inspekterade vår dragning, såg vi att våra stakkäppar var stulna på flera ställen! Mycket frustrerande! Vi markerar t.ex. placeringen av våra skåp med tre käppar som sitter ihop lite tätare och på flera ställen var flera käppar borta vid sådana platser. Nu måste vi ut igen och kontrollera och käppa om så inte vår markentreprenör missar placeringen av några skåp!

Den enda av våra käppar som man själv får flytta på är den som står på sin egen tomtgräns. Den kan ni flytta på utmed er tomtgräns och visa vart ni vill att man går in med slangen på er tomt. Alla andra av våra käppar får endast flyttas på i samarbete med vår anställd Per Rustad eller områdesansvariga och styrelsemedlemmar.

Byte till 20 meters fiberkabel

Den som behöver en längre fiberkabel inomhus än den 10 meters som medföljer anslutningsdosan, kan nu byta ut sin 10 meters mot en 20 meters. Bytet kan göras hos Fjällbua. Men byt bara om ni verkligen behöver en längre. OBS det är ett byte, så ni måste ha med er den ”gamla” 10 meters kabeln.

Lite mer klarhet efter dagens byggmöte

Idag hade vi byggmöte med vår markentreprenör PeRo och följande kommer att ske den närmste tiden. I Björnliden är det omgående start och den som vill att PeRo ska gräva på deras tomter måste omedelbart meddela dem det om de inte redan har gjort det! Priset är 100 kronor inkl. moms per meter och man kan göra ROT-avdrag för deras arbetstid. Beställ genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange er fastighetsbeteckningen och i vilket område ert hus ligger!

Detta kommer att ske med start idag den 9 juni!

  • Ett arbetslag plöjer ned huvudslang med en större maskin från Sågliden, via skogen vid avloppsledningen upp och till Björnliden och går sedan vidare via Lövåsvägen upp till i höjd med Lövåsgården med huvudslangen. Där vänder maskinen och kör tillbaka samma väg och återställer ned till Sågliden. Därefter startar samma lag plöjningen från Sågliden upp mot Storsätern och Grövelsjön.
  • Samtidigt som ovanstående sker startar ett annat arbetslag med en något mindre maskin uppe i Björnliden och drar färdigt hela det området. Sedan väntar Sågbäcken och därefter Lövåsen.

Just nu är det svårt att uppskatta tidsåtgången för ovanstående då vi behöver får lite erfarenhet av markförhållandena innan vi vet mera. Men områdena Björnliden, Sågbäcken och hela Lövåsen är aktuella inom den närmaste tiden! Vi återkommer med mera information när PeRo vet hur det går med plöjningen.

Inga nya medlemmar/anslutningar i år

Nu tar vi inte emot fler nyanmälningar då styrelsen har fullt upp med arbete ändå i sommar/höst och vi kan inte belastas med ännu fler arbetsuppgifter. Vi har drygt 200 anslutningar att arbeta med och det får räcka med i år.

Den som ännu inte är medlem och inte anmält sig får vänta till nästa år då det tyvärr kommer att bli dyrare. Alla har haft chansen att anmäla sig under en mycket lång tid, ja flera år! Styrelsen har i flera informationsbrev och under ett antal stämmor och möten uppmanat samtliga fastighetsägare att anmäla sig. Det är därför ingen idé att försöka övertala oss, och därmed ytterligare öka arbetsbelastningen, tåget har gått för i år!

Ledningskoll på egen mark

Grövelfiber har inget ansvar för grävning på tomter.

Vet du vart elkablarna ligger på din tomt behöver du inte anlita ledningskollen.

Ledningskoll för den egna tomten kan beställas av varje fastighetsägare som inte själva vet var elkablarna är förlagda. Det är bra om man inom varje stugområde kan samordna beställningarna av ledningskoll. Lämpligt att en områdesrepresentant på området beställer en ”bunt” i taget så de slipper åka upp hit för endast en tomt i taget! Om det nu finns någon ansvarig! Se https://www.grovelfiber.se/kontakt/arbetsorganisation/ för era områdesansvariga.

Utmärkningen är kostnadsfri fram till kopplingsskåp. För den som har elskåp på husväggen så kostar det alltså inget. Har man däremot skåpet på stolpe så kostar utmärkningen av kabeln från skåp till hus en avgift.

Anslutningsdosor kan nu hämtas på Fjällbua

Idag fick vi äntligen vår leverans av anslutningsdosor som varje ansluten fastighet behöver. De kan hämtas på Fjällbua i Storsätern. Se öppettider på www.fjallbua.se

OBS! Fjällbua besvarar inga frågor om dosorna, de lämnar bara ut dem! Det medföljer instruktioner hur man sätter upp dosan och dessa finns även här nedan i ett tidigare inlägg. Sätt inte dosan för lågt! Höjden bör vara minst 1 meter från marken, helst lite högre för att undvika att fukt kommer in i huset under vintern! Men sätt den inte högre än 1.8 meter. I dosan ska nämligen fibern svetsas ihop och den utrustningen är tung och man kan inte klättra på stegar och byggställningar med den!

Aktuella kartor över fibernätet

Här har ni två kartor med preliminär dragning av fibernätet. Ni kan zooma i dem och se detaljer. Vi rekommenderar att ladda ner dem först till era egna dator och titta sedan på dem med Adobe Acrobat Reader.  Det går bättre än att titta på dem online via någon plug-in i er webbläsare.

Norra delen med Storsätern/Grövelsjön.
Södra delen med Sågliden/Björnliden/Sågbäcken/Lövåsen.