Dags att beställa grävning på egen tomtmark och placering av utedosan

Hej fibervän! Vi planerar att sätta i gång och gräva ner optofiberslangar redan den 26 maj om snön är borta och det kommer att ske med två olika arbetslag som arbetar på olika ställen! Det ena arbetslaget tar stamledningen från Sågliden och upp mot Grövelsjön, medan det andra börjar inne på Björnlidens stugområde och tar sedan de andra stugområdena i samma närområde. Som ni känner till så ansvarar Grövelfiber bara fram till tomtgräns, sedan är det ert ansvar att se till att slangen kommer ner i marken fram till huset. Det behöver också käppas innan, så det går snart att utföra dagsverken! Mer information om dagverken kommer senare i maj.

Ni som vill att vår markentreprenör (PeRo i Särna AB) ska gräva ned slangen på era egna tomter måste snarast anmäla det till dem (helst före 23 maj). Priset är 100 kronor inkl. moms per meter och man kan göra ROT-avdrag för deras arbetstid. En fördel är att när de passerar ert hus med stamledningen fixar de samtidigt även grävningen på er tomtmark och att det blir utfört i tid innan vi sedan ska blåsa och svetsa fiber! Beställ genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange i vilket område ert hus ligger och er fastighetsbeteckningen!

Man kan även gräva själv eller anlita någon annan lokal entreprenör som t.ex. Ronny Enarsson, men det är viktigt att den grävningen sker i rätt tid. Slangen måste vara nere i marken när vi ska blåsa och svetsa fiber och det kan ske ganska snart efter att all slang är nedgrävd i ett område. Förläggningsdjupet bör vara 0.4 meter, men det duger också med 0.2 meter om man gör det själv.

Utedosans placering

Ni måste också bestämma er för vart på era hus ni vill ha slangen dragen till och vart utedosan ska sitta på fasaden. Den bör sitta en bit upp på väggen och absolut inte i markhöjd för då blir det besvärligt för fibersvetsarna. Ni kan markera på flera sätt:

  • Skruva dit utedosan på fasaden (kan hämtas i slutet på maj).
  • Sätt fast en lapp på fasaden där ni vill ha utedosan.
  • Slå ned en käpp med lapp på intill fasaden.
  • Gräv lite intill fasaden.
  • Skicka en skiss som visar vart utedosan ska sitta.

OBS! Den som inte gör någon markering på sin fasad får slang så att det räcker fram till närmaste husfasad från det håll vi drar stamledningen. Inte att rekommendera då vi kan komma från flera olika håll!

Var vänligt och skicka nu inte en massa frågor till mig (Per) då jag har semester och vill kunna vara lite ledig innan allt sätter igång på allvar. Vi kan inte hjälpa er att bestämma vart ni ska ha utedosan, det måste ni själva kunna avgöra! Som standard till varje utedosa medföljer en 10 meter lång anslutningskabel som ska dras in i huset till lämplig plats men den dragningen kan göras senare och är inte beroende av någon svetsning. Kan även fås med 20 meters längd.

Vi har nu valt markentreprenör

Vår upphandling av markentreprenad har legat ute på Visma Opic och sista anbudsdag var 1 april 2014. Styrelsen träffades i förra veckan och öppnade alla inkomna anbud och poängsatte dem efter den kalkyl vi haft med i upphandlingsunderlaget. Vinnande anbudet kom från PeRo i Särna AB och som namnet antyder har de sitt säte i Särna. De fick högst totalpoäng, hade lägsta pris per meter och blir vår huvudentreprenör som ser till att det plöjs, schacktas, borras och trycks så att tomslang kommer ned i marken i vårt område. De sätter också upp alla (cirka 80 stycken) fiberskåp som behövs efter våra vägar/områden. I tomslangen ska sedan själva fibern förläggas, mer om det senare när det blir aktuellt. Vi ska senare skriva kontrakt med PeRo i Särna AB men måste avvakta i drygt 10 dagar då vårt beslut formellt kan överklagas.

PeRo i Särna AB erbjuder alla våra medlemmar nedgrävning av tomslangen på sina privata tomter för dem som inte själva vill ordna det. Priset blir 80 kronor per meter för det arbetet, så har ni 10 meter från tomtgränsen till er husfasad kostar deras grävning 800 kronor. För detta arbete kan ROT-avdrag utnyttjas. Undantag är ifall ni vill ha återställning av gräsmatta, det arbetet kostar 50 kr per m2 extra. Men de flesta har naturtomt här uppe eller sår om den lilla remsan själva. OBS! Denna extratjänst har inget med Grövelfiber att göra, vi har bara ordnat detta erbjudande till våra medlemmar. Det blir istället en uppgörelse mellan er och PeRo i Särna AB när det blir aktuellt i sommar.

En del av er kanske undrar hur markentreprenaden kommer att gå till. Här kommer några exempel på hur man kan göra. Klicka även på filmerna för mera information.

Röjning och käppning

Röjning och käppning om vart fibern ska ligga är föreningens ansvar och för det arbetet har vi i första hand våra dagsverkare till. Med andra ord alla medlemmar som kan! Kan vi inte få ihop tillräckligt med folk för det arbetet blir vi tvingade att anställa någon som utför delar av det arbetet. När vi gemensamt med områdesansvariga bestämt vart fibern ska ligga, får först ledningskollen komma ut och markera vart andra ledningar ligger på aktuell sträcka så vi inte har sönder dem. Därefter får vi vid behov röja sly och kanske ta bort något enstaka träd. Sedan sätter vi ut käppar som visar vart fibern ska ligga. Efter stora vägarna blir det minimalt med slyröjning. Våra käppar kommer sedan vår markentreprenör att följa i nedanstående arbeten.

Styrd borrning eller tryckning


Styrd borrning eller tryckning sker t.ex. under asfalterade vägar och vid behov även under större bäckar/älvar. En smidig lösning som ger minimalt med skador, men som kostar en hel del. För att hålla nere kostnaderna försöker vi dra vårt fibernät så smart vi bara kan, så vi får minimalt med borrningar/tryckningar. Vi räknar ändå med cirka 15-20 stycken.

Plöjning slang med mera


Plöjning av slang kommer att ske på de flesta sträckningar. Filmen här ovan visar olika metoder och vissa kommer vi inte att använda oss av men ger dock ett skaplig inblick i principerna. Vi använder också mycket mindre slangdimensioner. Hos oss kommer man att gå före med en tjälkrok som förplöjer och sedan kommer huvudmaskinen som plöjer ned slangen som matas från rullar. Efter den kommer en maskin som återställer marken. Eventuella överblivna massor som t.ex. stora stenar kommer att samlas ihop och sedan fraktas bort. På detta vis kommer de synliga markskadorna att minimeras. En bra dag kan man plöja ned över 1 km slang.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tidpunkt: Fredag 18 april 2014, klockan 18:30
Plats: Bystugan, Storsätern

Allt underlag inför vår ordinarie stämma är skickade till er med e-post och som vanligt skriver vi inte ut några buntar av papper som vi sedan får kasta. Vi tänker på miljön och istället får ni själva skriva ut det underlag som ni vill ha med er till stämman, eller läsa dem på era läsplattor eller liknande.

Vi ville ha stämman i påsk när det är många medlemmar här och försökte klämma in det så det inte skulle krocka med andra möten. Det var inte enkelt då hela påskhelgen är upptagen av många vägföreningars årsmöten. Vi valde till slut sen kväll på långfredagen men tyvärr så krockar det i alla fall med någon annan förening och det beklagar vi. Till de som inte kan komma kan vi dock säga att vår stämma mest är formalia och att dagordningen bara följer våra stadgar. Inga större nyheter kommer att tas upp under övriga frågor då inga motioner har inkommit till styrelsen. Vi kommer senare i vår att kalla till informationsmöten för de områdesansvariga, men det kommer inte att tas upp på stämman.

Glöm inte heller att påminna era vägföreningar/samfälligheter om att de måste skriva under avtalen vi skickat ut till dem och markägare. Innan vi har fått tillbaka påskrivna avtal kan ingen markentreprenad påbörjas på aktuellt område.