Föreningsstämma 2024

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2024.

Tid: Långfredagen 2024-03-29, klockan 14.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Övriga frågor utanför stadgarna.
 17. Mötets avslutande.

Styrelsen

Föreningsstämma 2023

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2023.

Tid: Fredagen 2023-04-07 klockan 15.30
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Övriga frågor utanför stadgarna.
 17. Mötets avslutande.

Styrelsen

Föreningsårsstämma 2022

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2022.

Tid: Fredagen 2022-04-15 klockan 15.30
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

OBS! Efter två år av elektroniska årsmöten p g a Covid ser vi fram emot att kunna träffas men påminner samtidigt om att man skall avstå från att komma vid minsta förkylningssymptom.

2020 års föreningsstämma avklarad via e-post.

På grund av Coranapandimin så fick föreningen ha sin årsstämma på ett ovanligt sätt, men fullt lagligt. Med anledning av smittoläget har riksdagen beslutat att styrelser i ekonomiska föreningar får besluta att ha en föreningsstämma helt utan plats/ort och fysiskt deltagande. Den intresserade kan läsa mer här.

Vi har nu genomfört 2020 års föreningsstämma och fått in cirka 40 medlemmars svar via det E-postomröstningsformulär som skickades ut till alla medlemmar. Majoriteten har röstat ja, enligt E-postomröstningsformuläret som följer agendan i föreningens stadgar $16.

Inställt: Föreningsårsstämma 2020

På grund av coronakrisen ställs den planerade föreningsstämman i påsk in. Styrelsen bestämde det i ett extra insatt styrelsemöte som skedde över telefon. Se nedanstående protokoll.

Protokoll fört vid telefonstyrelsemöte med Grövelfiber Ekonomisk förening 2020-04-01

Närvarande:
Styrelsemedlemmar; Hans Segerhjelm, Mats Sjöstrand, Per Bjälevik, Arne Näsvall och Göran Salmonsson.

 1. Mötet öppnades av ordf. Hans Segerhjelm.
 2. Till att justera dagens protokoll valdes Arne Näsvall.
 3. På grund av det rådande läget med coronakrisen beslutade vi att årsmötet fredagen den 2020-04-10 klockan 16.00 i Storsäterns Bystuga ställs in och ny kallelse för årsmötet meddelas via hemsida o mailutskick när vi har ett läge som tillåter att hålla årsmöte där samtliga medlemmar är välkomna att deltaga. (§3 omedelbart justerad)
 4. Ordförande Hans tackade och avslutade mötet.

Storsätern 2020-04-01

Göran Salmonsson
Sekreterare

Justeras

Hans Segerhjelm        Arne Näsvall

Föreningsårsstämma 2020

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2020.

Tid: Fredagen 2020-04-10 klockan 16.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

OBS! Med anledning av coronaviruset så ska alla medlemmar med minsta tecken på förkylning hålla sig hemma och ej gå på mötet. Tack på förhand för ni följer myndigheternas råd och tänker på era medmänniskor.

Föreningsårsstämma 2019

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2019.

Tid: Fredagen 2019-04-19 klockan 16.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tidpunkt: Fredag 18 april 2014, klockan 18:30
Plats: Bystugan, Storsätern

Allt underlag inför vår ordinarie stämma är skickade till er med e-post och som vanligt skriver vi inte ut några buntar av papper som vi sedan får kasta. Vi tänker på miljön och istället får ni själva skriva ut det underlag som ni vill ha med er till stämman, eller läsa dem på era läsplattor eller liknande.

Vi ville ha stämman i påsk när det är många medlemmar här och försökte klämma in det så det inte skulle krocka med andra möten. Det var inte enkelt då hela påskhelgen är upptagen av många vägföreningars årsmöten. Vi valde till slut sen kväll på långfredagen men tyvärr så krockar det i alla fall med någon annan förening och det beklagar vi. Till de som inte kan komma kan vi dock säga att vår stämma mest är formalia och att dagordningen bara följer våra stadgar. Inga större nyheter kommer att tas upp under övriga frågor då inga motioner har inkommit till styrelsen. Vi kommer senare i vår att kalla till informationsmöten för de områdesansvariga, men det kommer inte att tas upp på stämman.

Glöm inte heller att påminna era vägföreningar/samfälligheter om att de måste skriva under avtalen vi skickat ut till dem och markägare. Innan vi har fått tillbaka påskrivna avtal kan ingen markentreprenad påbörjas på aktuellt område.

 

Vi går vidare!

På dagens extrastämma bestämdes det att vi går vidare och börjar arbetet med att förverkliga vårt fibernät! Går allt som det ska så ska fibernätet vara klart och i drift innan 2014 tar slut.

Mera information kommer senare när protokoll är skrivna och justerade.

Kallelse till extrastämma

Tid: Torsdag 2 januari 2014, klockan 12:00
Plats: STF Grövelsjöns Fjällstation, konferenslokalen i källarplanet.

Alla medlemmar i Grövelfiber inbjuds till extrastämma. På stämman ska vi bestämma ifall vi ska gå vidare och bygga ett fibernät under 2014. Det är mycket viktigt att medlemmarna läser igenom agendan och underlaget så de är pålästa innan stämman. Se bifogade dokument. Ta gärna med er ett eget utskrivet exemplar av agendan och underlaget till stämman. Eller varför inte på en läsplatta? Grövelfiber kommer inte att ha några högar med utskrivna exemplar eftersom vi tänker på miljön, utan detta får medlemmen själv ordna.

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse till årsstämma

Tid: Söndagen 2013-06-30 klockan 11.00
Plats: STF Grövelsjöns Fjällstation, konferenslokalen i källarplanet.
Ärende: Enligt stadgarna §16

Vi ber dig före årsstämman läsa igenom informationen här på hemsidan.
Hör också av dig via e-post eller till någon av oss via telefon om du kan hjälpa till i projektarbetet.

Lite övrig information:

 • Post & telestyrelsen har beviljat bidrag till vårt fiberprojekt med 20% av kostnaden. Vi har ännu inte fått positivt beslut från Länsstyrelsen Dalarna om resterande bidrag på grund av att det inte finns klara regler för hur upphandlingen av projektet ska gå till. Post & telestyrelsens beslut tyder ändå på att vi troligen kommer att få hela bidraget, dock inte förrän tidigast 2014.
 • Enligt berörda tjänstemän på Älvdalens Kommun så kommer även fiber att dras från Idre till Storsätern under 2014 på kommunens bekostnad.
 • Om vi får ett positivt bidragsbesked under de närmaste månaderna så måste vi snarast påbörja arbetet med förberedelser för att kunna genomföra projektet 2014.

Välkommen!
Styrelsen

Grövelfiber Ekonomisk förening

Den 8 november 2012 träffades Per Bjälevik, Anders Persson, Kristina Hacker, Sven-Olov Waldal och Helena Andersson och gick igenom stadgar och hade sedan en konstituerande föreningsstämma och Grövelfiber Ekonomisk förening bildades med en interimstyrelse. Se ”Kontakt” i menyn för aktuell styrelse. Vi är nu godkända av Bolagsverket och har lagt ut protokoll och stadgar under ”Dokument” i menyn. Som ekonomisk förening har vi inga vinstintressen, utan vårt främsta mål att utveckla Gröveldalsområdet och erbjuda våra medlemmar fibernätanslutning som kan användas till bredband, TV och telefoni.

Vi tar nu emot era medlemsansökningar. Det kostar bara 100 kronor i insats samt 200 kronor i årlig medlemsavgift. Fullständiga villkor finns under ”Medlemsansökan” i menyn och i våra stadgar. Det är viktigt för oss och er att ni gör en medlemsansökan så fort ni kan, då vi håller på med en bidragsansökan till Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och PTS. I den ansökan kommer vi att ansöka för maximalt 300 anslutna fastigheter och det är först till kvarn som gäller…

OBS! De fastighetsägare som inte är med från början (2013) och som senare skulle vilja ansluta sig till fibernätet kan inte räkna med att få ta del av de bidragsanslag vi ansökt om och kommer därmed att få betala en mycket högre anslutningsavgift. Det är nu som vi kan få upp till 70 procent av våra kostnader betalda med bidrag!

Vår ambition är nu att använda denna hemsida till att informera er om det fortsätta arbetet så fort vi har något nytt att meddela.

Kan tillägga att vi försökte först driva detta fiberprojekt inom Grövelsjöfjällen Turistförening (GTF) för att slippa bilda en ny föreningen med en massa extra arbete, som t.ex. separata stämmor, redovisning, deklarationer med mera. Tyvärr gick det inte att använda GTF då kraven från myndigheterna är att är att det måste vara en ekonomisk förening eller aktiebolag som ansöker och driver ett sådant här projekt.