Uppdatering vecka 43

Föreningen har hela tiden haft ambitionen att alla nya medlemmar skall kunna få sin fiber installerad före årsskiftet. Vår leverantör av fiberblåsning och svetsning, Kringdata, har med början i nod 2 (norra delen av området) utvärderat det befintliga fibernätet med särskild hänsyn till hur det kan kombineras med tillkommande anslutningar. Man fann därvid dels att att befintlig dokumentation av nätet behöver kompletteras och dels att nätet inte har fullgod kapacitet utan måste förstärkas. Detta har nu verkställts i nod 2 medan man de senaste dagarna även har utvärderat området som hör till nod 1 (södra delen av området) och funnit att även detta område behöver förstärkas i vad gäller stamledningen från nodhuset i Sågliden. Detta arbete har Kringdata tyvärr ej möjlighet att utföra i år, utan först till våren 2021. Som vi har fått det beskrivet innebär detta att våra nya medlemmar i Sågbäcken, Exmoravägen och Lövåsen inte kan bli inkopplade förrän till våren. Vi beklagar detta djupt, men det var inget som vi kunde förutse. Det positiva är, att med dessa förstärkningar får föreningen ett mycket mer robust fibernät enligt Kringdata t o m i toppklass.

Hälsningar
Grövelfiber Ek. För.
Styrelsen

Status vecka 42

Arbetet med utbyggnaden av Grövelfibers nät har just nu har två delar. Den ena delen innebär att vi ansluter nya intressenter/medlemmar och gräver ner och blåser nya anslutningar. Den andra delen som vi gör parallellt är att komplettera delar av vårt nät med större kapacitet och uppdatera dokumentationen från 2014/15. Av den anledningen måste vi blåsa i fiberkablar med större kapacitet på vissa sträckor. Det arbetet är som vi bedömer det klart för Nod 2, dvs. områdena från STF och ner till Storsätern. Nod 1 som omfattar Sågliden, Björnliden, Sågbäcken, Exmora och Lövåsen’s alla delar nagelfars just nu av vår fiberentreprenör som redan nu flaggar för att det kommer att behövas omfattande kompletteringar i flera skåp från Sågbäcken och upp till Lövåsen.