Avtal skickade till alla medlemmar

Per, Stina och Anders arbetar med avtalen och ordnar med alla kuvert

Per, Stina och Anders arbetar med avtalen och ordnar med alla kuvert

I fredags postade vi cirka 250 stycken kuvert med avtal till alla privata medlemmar. Företag får sina avtal några dagar senare. Ni som väljer att skriva på och binda er för en fiberanslutning måste tänka på att vi vill ha tillbaka vårt exemplar av avtalet senast den 10 februari för då går vi vidare och gör vår slutprojektering. Tänk på att postgången tar någon dag.

Endast de som skriver på ett avtal förblir medlemmar i Grövelfiber Ekonomisk Förening och blir därmed delägare av ett fibernät som har ett investeringsvärde på dryga 6 miljoner kronor, varav mycket är bekostat av bidrag från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Dalarna, EU och PTS.

Vad händer nu?

Vi finjusterar just nu avtalstexterna och när vi är färdiga kommer samtliga betalande medlemar från 2013 och nyanmälda under januari 2014 att kontaktas och få möjlighet att skriva avtal om fiberanslutningar till sin(a) anmälda fastighet(er).

Föreningsstämman sa JA – nu förverkligar vi planerna!

Efter att den extra föreningsstämman, med stor majoritet, sa ja till att föreningen skall bygga ett fibernät så är det nu dags att gå vidare. Det innebär bl.a. att föreningen nu kommer att sluta avtal med varje fastighetsägare, som vill ha en anslutning till fibernätet.

Vid ett flertal tillfällen, senast i oktober 2013, har styrelsen på olika sätt informerat och uppmanat fastighetsägare att bli medlemmar i Grövelfiber Ekonomiska Förening och betala medlemsavgiften. Ett stort antal fastighetsägare, i oktober var det 212 stycken, har anammat uppmaningen och blivit medlemmar.

Efter föreningsstämman, där bl.a. de ekonomiska förutsättningarna än en gång redovisades, har ytterligare ett antal personer insett värdet av medlemskap och anmält att man vill bli medlem och få en anslutning. När detta skrivs har vi 234 medlemmar varav en del anmält flera fastigheter.

Styrelsen har därför beslutat att gå ut med en sista ”drive” och erbjuda alla privatpersoner ett pris på 15 000 kronor per fastighet om fastigheten ligger i eller nära ett område som redan är med i den tidigare förprojekteringen. Till detta tillkommer 3 dagsverken a 8 timmar per fastighet till ett värde på 1 000 kronor/dag. Det vill säga max 3 000 kronor. Så gör man inga dagsverken får man betala 18 000 kronor per fastighet.

Detta erbjudande gäller bara under januari månad 2014 för sedan kommer vi att göra vår slutprojektering och upphandla gräventreprenad.

Framtida anslutningar kommer att kosta minst 20 000 kronor plus material, beroende på läget och kapacitet i kopplingsskåpen.

Medlemsanmälan görs på vår hemsida www.grovelfiber.se

Vill du ha mer information?

Är man osäker och just nu inte har behov av snabbheten av fiber så gå med ändå och höj värdet på din fastighet. Du får säkerligen tillbaka anslutningsavgiften om du mot förmodan skulle sälja din fastighet i framtiden. Du får då en färdig fiberanslutning men väljer inga tjänster men betalar din årliga medlemsavgift (200 kronor). Då blir månadsavgiften cirka 50 kronor och man kan när som helst välja en tjänsteleverantör och välja mellan Internet i olika hastigheter och kombinera det med TV och telefoni precis som man vill.

Protokollet från extrastämman den 2 januari 2014 finner du på https://www.grovelfiber.se/wp-content/uploads/2014/01/Extrastämma-2014-01-02.pdf

Föreningens systemleverantör ByNets presentation om processen att få fram fiberanslutning till din fastighet, som man visade under föreningsstämman finner du på https://www.grovelfiber.se/wp-content/uploads/2014/01/byNet-FFH-Processen-2014.pdf

Så passa på att anmäla dina fastigheter nu under januari om du vill betala det lägre priset. Vi behöver fastighetsbeteckning på samtliga fastigheter för att kunna rita in dem på våra nätkartor och beräkna kapacitet i kopplingsskåp och annat.

Grövelsjön 2014-01-09
Styrelsen, Grövelfiber Ekonomiska Förening

Vi går vidare!

På dagens extrastämma bestämdes det att vi går vidare och börjar arbetet med att förverkliga vårt fibernät! Går allt som det ska så ska fibernätet vara klart och i drift innan 2014 tar slut.

Mera information kommer senare när protokoll är skrivna och justerade.