Statusuppdatering fredag vecka 26

Arbetslag 1 med den större maskinen hjälper just nu till uppe vid Lövåsen men kommer i nästa vecka (27) på måndag eller tisdag att börja inne på Sågbäcken och dra efter vägarna. Men ingen tomtgrävning sker med arbetslag 1. När de är klara där, väntar sedan dragningen från Sågliden och upp mot Storsätern/Grövelsjön, men just nu vet vi inte exakt när det arbetet kan startas.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i nästa vecka (27) i Lövåsen och väntas bli kvar där veckan ut. Veckan därpå (28) flyttar de sig till Sågbäcken och tar vid efter arbetslag 1 enligt ovan. Då kan det bli det aktuellt för grävning på enskilda tomter i Sågbäcken. Men vet mer i mitten på nästa vecka och kommer att justera och anpassa nämnda tider.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 25

Arbetslag 1 är redan framme i höjd med Lövåsgården! Nu på måndag den 23 juni efter att ledningskollen gjort sitt arbete fortsätter de och går in i Lövåsens Fjällby. Efter det återställer de sedan huvuddragning ända ner till Sågliden innan de startar att plöja från Sågliden och upp mot Storsätern/Grövelsjön. Vi återkommer med exaktare tider längre fram när vi vet hur det går i Lövåsens Fjällby.

Arbetslag 2 väntas bli klara i Björnliden i slutet på nästa vecka (26) och förflyttar sig sedan upp till Lövåsens Fjällby och samarbetar med arbetslag 1. Under vecka 27 är det högaktuellt för tomtgrävningar i Lövåsens Fjällby för dem som beställt det av PeRo AB. Det går fortfarande att beställa tomtgrävning genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange er fastighetsbeteckningen. När sedan Lövåsens Fjällby är klar, väntar Sågbäcken för arbetslag 2. Mer om detta senare när vi ser hur fort det går i Lövåsen.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan! Här kommer lite dagsaktuella bilder.

Slang nedgrävd upp till Lövåsgården

Slang nedgrävd upp till Lövåsgården

Slang nedgrävd mellan dikesbotten/vägen

Slang nedgrävd mellan dikesbotten/vägen

Återställning i Björnliden

Återställning i Björnliden

Slangdike

Slangdike

Fin återställning i Björnliden

Fin återställning i Björnliden

Minigrävare inne i Björnliden

Minigrävare inne i Björnliden

Statusuppdatering måndag vecka 25

Viktig information! Efter Björnliden kommer vi att ta Lövåsen före Sågbäcken! Detta beror på att det initialt tog lite längre tid i Björnliden och PeRo kan samordna sina arbetslag bättre om de sedan samkör i Lövåsen. Just nu kan vi bara gissa att det blir aktuellt för områdesdragning i Lövåsen någon gång i slutet på juni. Vi meddelar exaktare när Björnliden börjar bli klart!

Detta sker just nu
Arbetslag 1 som plöjer huvudslangen från Sågliden upp till Lövåsen har nästan kommit igenom Björnliden och är snart ute efter Lövåsvägen och fortsätter uppåt Lövåsen. De fortsätter sedan förbi Lövåsgården och samkör Lövåsens Fjällby med arbetslag 2.

Arbetslag 2 håller fortfarande på inne i Björnliden och lär bli kvar där ytterligare 1 ½ vecka. Därefter förflyttar de sig till Lövåsens Fjällby och samkör med arbetslag 1. När sedan Lövåsen är klart, förflyttar sig arbetslag 2 till Sågbäcken.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Angående dagsverken

Det blir mindre dagsverken än väntat då vi mestadels drar efter väg/vägkanter och det blir mest problem med administration att sysselsätta folk. Vi har istället anställt en person ( Per Rustad) som sköter det mesta av käppning och dylikt, och samarbetar med de områdesansvariga. Men vi har inte helt kastat bort tanken på dagsverken och kan behöva viss hjälp med fällning av skog och röjning. Vi meddelar då det på hemsidan och de som kan får då gärna hjälpa till.

Däremot är det bra att varje område går igenom käppningen som är gjord och ser över den. Vi käppar aktuella område i god tid innan det blir aktuellt med grävning/plöjning, det är bara att följa statusen på grävning/plöjning för att veta ifall man kan titta på käppningen.

Statusuppdatering fredag vecka 24

Arbetslag 1 som plöjer huvudstammen från Sågliden upp till Lövåsen har kommit en bit in i Björnliden och beräknas i början på nästa vecka vara ute på Lövåsvägen och fortsatta uppåt. Sedan vänder de i höjd med Lövåsgården och återställer samma väg ner till Sågliden. Därefter blir det dragning från Sågliden och upp mot Storsätern/Grövelsjön. Mer om detta i nästa vecka!

Arbetslag 2 håller på inne i Björnliden och lär bli kvar där ett tag till. Vi har lite problem med att VA-ledningarna ligger mycket ytligt, nästan direkt på marken! Vi har därför beslutat att dra precis utanför vägkanten inne i Björnliden och ändra förläggningsdjupet till 40 cm.

På måndag träffar vi PeRo igen och kan kanske då meddela mera, men just nu är detta allt vi vet just nu. När Björnliden är klart för arbetslag 2, väntar områdesdragning i Sågbäcken och därefter Lövåsen.

Här startade vi nere i Sågliden

Här startade vi nere i Sågliden

Förarbete med tjälkrok i Björnliden

Förarbete med tjälkrok i Björnliden

Sluta att stjäla våra stakkäppar

Vi är en knapp handfull med personer som arbetar stenhårt för att vi kan genomföra detta fiberprojekt. Igår när vi var ute och inspekterade vår dragning, såg vi att våra stakkäppar var stulna på flera ställen! Mycket frustrerande! Vi markerar t.ex. placeringen av våra skåp med tre käppar som sitter ihop lite tätare och på flera ställen var flera käppar borta vid sådana platser. Nu måste vi ut igen och kontrollera och käppa om så inte vår markentreprenör missar placeringen av några skåp!

Den enda av våra käppar som man själv får flytta på är den som står på sin egen tomtgräns. Den kan ni flytta på utmed er tomtgräns och visa vart ni vill att man går in med slangen på er tomt. Alla andra av våra käppar får endast flyttas på i samarbete med vår anställd Per Rustad eller områdesansvariga och styrelsemedlemmar.

Byte till 20 meters fiberkabel

Den som behöver en längre fiberkabel inomhus än den 10 meters som medföljer anslutningsdosan, kan nu byta ut sin 10 meters mot en 20 meters. Bytet kan göras hos Fjällbua. Men byt bara om ni verkligen behöver en längre. OBS det är ett byte, så ni måste ha med er den ”gamla” 10 meters kabeln.

Lite mer klarhet efter dagens byggmöte

Idag hade vi byggmöte med vår markentreprenör PeRo och följande kommer att ske den närmste tiden. I Björnliden är det omgående start och den som vill att PeRo ska gräva på deras tomter måste omedelbart meddela dem det om de inte redan har gjort det! Priset är 100 kronor inkl. moms per meter och man kan göra ROT-avdrag för deras arbetstid. Beställ genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange er fastighetsbeteckningen och i vilket område ert hus ligger!

Detta kommer att ske med start idag den 9 juni!

  • Ett arbetslag plöjer ned huvudslang med en större maskin från Sågliden, via skogen vid avloppsledningen upp och till Björnliden och går sedan vidare via Lövåsvägen upp till i höjd med Lövåsgården med huvudslangen. Där vänder maskinen och kör tillbaka samma väg och återställer ned till Sågliden. Därefter startar samma lag plöjningen från Sågliden upp mot Storsätern och Grövelsjön.
  • Samtidigt som ovanstående sker startar ett annat arbetslag med en något mindre maskin uppe i Björnliden och drar färdigt hela det området. Sedan väntar Sågbäcken och därefter Lövåsen.

Just nu är det svårt att uppskatta tidsåtgången för ovanstående då vi behöver får lite erfarenhet av markförhållandena innan vi vet mera. Men områdena Björnliden, Sågbäcken och hela Lövåsen är aktuella inom den närmaste tiden! Vi återkommer med mera information när PeRo vet hur det går med plöjningen.