Statusuppdatering vecka 49

Pågående arbeten

Bynets entreprenör svetsar nu fiberkablar. All kabel är på plats men mycket svetsarbete, troligen 3 veckor till, återstår. De flesta fasadboxarna är svetsade. Tyvärr så har ett 30 tal anslutare inte lyckats med monteringen vilket orsakat mycket extra arbete med flera körningar till husen, kontakter med fastighetsägarna via mail eller telefon, arbete från stege eller skylift.

80 kopplingsskåp återstår att svetsa, ett tidsödande arbete med många svetsningar i varje skåp. Där måste entreprenören sätta upp tält med värmare för att kunna göra arbetet.

Kommunikationsoperatören ska montera sin utrustning och sträckan Idre-Grövelsjön ska också svetsas och belysas.

Hela nätet ska testas innan det kan börja användas. Räkna med att det kan ta 2-6 månader innan nätet kan belysas.

En liten inomhusbox, CPE, ska monteras i varje hus. Vi har inte bestämt ännu om vi ska anlita en fackman att göra det eller om varje husägare kan montera boxen. Med tanke på att 14% inte lyckades med fasadboxen lutar det åt att vi får leja bort arbetet.

Vi har begärt och fått ett nytt klardatum från Länsstyrelsen för projektet, 2015-03-10, en förlängning av projekttiden med drygt två månader.

Per har avgått ur styrelsen. Han har gjort ett enormt arbete med alla papper och myndighetskontakter. Han har även skött hemsidan.

Vi övriga i styrelsen har tagit över hans arbete. Mats kommer i fortsättningen att sköta det mesta av pappersjobbet.

Det kommer att bli möjligt för fler att ansluta sig till fibernätet.

Anslutningsavgiften var i år 15000kr vilket också är insatsbeloppet som alla medlemmar betalar till Grövelfiber Ekonomisk förening. Bidrag täcker stora delar av arbete och material vilket innebär att den verkliga kostnaden var ca 35000kr per anslutning. Genom upphandlingar av stora mängder material och arbete har vi fått låga priser.

Vi har under projektets gång sommaren 2014 inte kunnat ta in fler anslutare då materialet vi beställde i våras och tiden under sommaren inte räckt till för att utöka projektet.

Det är flera som visat intresse för att ansluta i efterhand. Ett formulär för anmälan till anslutning kommer att läggas ut på hemsidan under vintern/våren 2015. Sannolikt blir det så att de som vill ansluta bildar en arbetsgrupp som jobbar igenom hela processen med projektering, markavtal, miljötillstånd, vägavtal, avgifter, inmätning, besiktningar m.m. samt det praktiska genomförandet av anslutningarna. Alternativt läggs hela eller delar av arbetet ut på en lämplig entreprenör. Kostnaderna för anslutningarna sätts samman av hela processkostnaden samt insatsbeloppet på 15000kr till föreningen.

Om du har specifika, angelägna, konstruktiva frågor kan du ringa eller maila till mej på tel 0253-23300, epost vasterbacken@grovelsjon.nu.
Telefontid: VARDAGAR 08.00-16.00. Var vänlig respektera telefontiderna!
Besök endast efter överenskommelse per telefon. Respektera att vi just nu är inne i en arbetsintensiv tid i vårt företag med bokningar, städning, reparationer och underhåll inför vintersäsongen.

Observera att Grövelfiber är en förening där vi alla som är medlemmar arbetar mot ett gemensamt mål. Styrelsen är inte en myndighet eller ett företag dit man vänder sig för att klaga, bråka eller hota.

Snödjup idag ca 25cm. Temperatur -5 grader. Några skidspår är dragna; www.livetracks.se

Hälsningar
Anders Persson