Statusuppdatering vecka 13

Svetsning pågår i Björnliden och Sågbäcken. Svetsarna räknar med att behöva minst två veckor till för att göra klart allt.
Arbetet kommer att pågå vecka 14 och vecka 16.

Avtalet med KO är inte klart. Vi vill försöka vara noga med att avtalet blir så bra som möjligt för oss.
Det blir alltså INGEN leverans av CPEer under påskveckorna.

Snödjup 73cm

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 11

De flesta av kopplingsskåpen i den norra delen av nätet, Grövelsjön-Storsätern, är nu svetsade. Tre skåp återstår att svetsa.
Från vecka 12 kommer fyra man att arbeta med svetsningen och man börjar då i Lövåsen-Björnliden området.

Vi har nu skickat ut kallelse till årsmöte med e-post. Tyvärr så har några bytt e-postadresser och inte meddelat oss ändringarna. Det är viktigt att alla meddelar oss ändringar i kontaktuppgifter; ägarbyten, postadresser, telefonnummer och e-postadresser så att vi kan nå ut med viktig information.

Hälsningar
Anders

Svar på kommentarer vecka 11

Några klargöranden.

Den svetsning som görs nu är i kopplingsskåp längs ledningsnätet.
Förra sommaren och hösten monterade alla medlemmar sina fasadskåp.
Några skåp var felmonterade.
De felmonterade skåp som är åtgärdade kommer att svetsas någon av de närmaste veckorna.
Det ska alltså inte svetsas något inne i husen!

CPE boxarna som ska monteras inne i varje hus tillhandahålls av Open Universe/Telenor så snart avtalsskrivningen är klar.
Dessa boxar kan monteras av varje fastighetsägare själv enligt anvisningar som vi kommer att maila ut när det är dags.
Den som inte tror sig kunna göra monteringen själv kan anlita av oss anvisad entreprenör.
Nätet ska svetsas och kontrollmätas innan man får montera boxen i sitt hus!
Vid mätningen får ingenting vara inkopplat i huset!
Endast de boxar ni får av Grövelfiber får monteras efter mätningen!
Montera alltså ingenting i ditt hus förrän du fått utrustning och anvisningar av oss!

Hälsningar
Anders