Kallelse till årsstämma

Tid: Söndagen 2013-06-30 klockan 11.00
Plats: STF Grövelsjöns Fjällstation, konferenslokalen i källarplanet.
Ärende: Enligt stadgarna §16

Vi ber dig före årsstämman läsa igenom informationen här på hemsidan.
Hör också av dig via e-post eller till någon av oss via telefon om du kan hjälpa till i projektarbetet.

Lite övrig information:

  • Post & telestyrelsen har beviljat bidrag till vårt fiberprojekt med 20% av kostnaden. Vi har ännu inte fått positivt beslut från Länsstyrelsen Dalarna om resterande bidrag på grund av att det inte finns klara regler för hur upphandlingen av projektet ska gå till. Post & telestyrelsens beslut tyder ändå på att vi troligen kommer att få hela bidraget, dock inte förrän tidigast 2014.
  • Enligt berörda tjänstemän på Älvdalens Kommun så kommer även fiber att dras från Idre till Storsätern under 2014 på kommunens bekostnad.
  • Om vi får ett positivt bidragsbesked under de närmaste månaderna så måste vi snarast påbörja arbetet med förberedelser för att kunna genomföra projektet 2014.

Välkommen!
Styrelsen

Officiellt besked från Länsstyrelsen dröjer

Idag fick vi e-post från Länsstyrelsen Dalarna angående vår ansökan om bredbandsutbyggnad. Här kommer deras brev:

I bredbandsärenden där den offentliga andelen stöd överstiger 200 000 euro ska upphandling göras. Exakt hur upphandlingen ska gå till finns det inga tydliga riktlinjer kring vilket har resulterat i en stor mängd frågor från de som sökt stöd för bredbandsutbyggnad genom landsbygdsprogrammet. Frågorna har i sin tur landat hos Jordbruksverket som är den myndighet som betalar ut medlen för bredbandsutbyggnad genom landsbygdsprogrammet.

I och med alla frågetecken kring upphandlingen så har Jordbruksverket bestämt att stoppa alla utbetalningar till projekt där den offentliga andelen stöd överstiger 200 000 euro.

Detta innebär att redan beslutade ärenden inte kan få ut sina medel tills dess att Jordbruksverket fastställt rutiner för hur upphandlingen ska utföras. Detta kan leda till att redan beslutade ärenden måste kontrolleras igen och visar kontrollen att upphandling inte skett enligt rådande lagkrav kan det bli tal om återkrav med 100% av utbetalt belopp.

Länsstyrelsen Dalarna har valt att avvakta med att skicka ut besluten, för att i möjligaste mån undvika bekymmer för er som sökt stöd och för att undvika återkrav.

Vi återkommer så snart vi har mer information kring det hela.

Hälsningar
Björn Forsberg
Landsbygdsdirektör | Landsbygdsenheten | Länsstyrelsen Dalarna