Fiberblåsning pågår

Fiber blåst fram till utedosan

Fiber blåst fram till utedosan

Idag var man bland annat på Ollarsliden och blåste fiber fram till utedosorna. När all fiber är blåst ska sedan fibern svetsas ihop i utedosorna med den medföljande inomhuskabeln.

När vi sedan valt en kommunikationsoperatör ska fiberomvandlare monteras inomhus. Ännu är inte det valet gjort och vi får återkomma om det.

Fiberblåsning väntas starta på måndag

Vi väntar hit fiberblåsarna nu på måndag den 13 oktober och de kommer då att starta att blåsa in fiber i alla slangar i den nordliga delen av vårt nät. Det vill säga Storsätern, Ollarsliden, Västsätern, Huskläppen, Västerbäcken, stugområden runt Samevägen och Grövelsjön. Det är viktigt att alla anslutna fastighetsägare nu gjort eller omedelbart gör klart punkt 1-2, men helst även punkt 3-4 enligt nedan.

Har ni gjort eller tänker snart göra klart era åtaganden? Det är fastighetsägaren som ansvarar för följande:

 1. Att slangen är nedgrävt på sin tomt.
 2. Att utedosan är monterad på fastigheten och att slangen är dragen dit.
 3. Att hål är borrat genom ytterväggen bakom dosan.
 4. Att fiberkabeln för inomhusbruk som medföljer utedosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i utedosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här på vår hemsida i tidigare texter.

Fiberbrunnar stulna

Älvdalens kommun håller på att plöja ner slang från Sågliden ner till Höstsätern för att vi senare ska kunna koppla ihop vårt egna fibernät med deras och kunna kommunisera med resten av världen.

På långa sträckor utan abonnenter använder man brunnar istället för kopplingsskåp för att svetsa ihop fiberändarna. Nu har flera brunnar blivit stulna efter vägen. Läs mer på: http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiberbrunnar-forsvinner

Statusuppdatering fredag vecka 39

Ursäkta tystnaden ett tag, men har haft semester och även dålig Internetuppkoppling. Grävningarna av huvudstråken är i princip klara. Det som är kvar att göra när det gäller markentreprenaden är viss återställning samt att en liten grävmaskin har kvar lite tomtgrävningar i vissa områden.

Det blåses också en del fiber och svetsas i en del områden. Får undersöka saken mera i nästa vecka.

Statusuppdatering torsdag vecka 36

Arbetslag 2 med en större maskin är tillbaka igen. Från och med idag torsdag fortsätter de med det sista uppe på Västsätern. De blir nog klara redan under torsdagen med nedläggning av slang. Sedan är planen att de kör norrut från Storsätra efter Grövelsjövägen och när de kommer till avfartsvägen mot Huskläppen åker de in den vägen och tar Huskläppssträckningen.

Arbetslag 1 också med en större maskin forsätter i nästa vecka (37) inne i Storsätern. Därefter kör de troligtvis efter Grövelsjövägen, norr från avfarten till Huskläppen mot Västerbäcken och vidare norrut.

Ett nytt arbetslag (arbetslag 3) med mindre maskiner väntas snart upp och de börjar med tomtgrävningar inne i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern.

Vi har också lastbilar och grävmaskiner som återställer lite här och där.

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO)

Vi har idag lagt ut vår upphandling av kommunikationsoperatör (KO) på Visma Opic. KO ansvarar för att vårt passiva fibernät blir aktivt, det vill säga det blir ljus i fibern. De har sedan en mängd tjänsteleverantörer anslutna till sig som sedan alla anslutna fastigheter kan välja att köpa tjänster ifrån. Så KO är bara en avtalspartner för Grövelfiber Ekonomisk Förening, som alla medlemmar är delägare i. Men som ”slutkunder” får ni inget avtal med KO, det blir med tjänsteleverantörerna som i sin tur är anslutna till KO. Tjänsteleverantörerna använder ljuset i fibern som informationsbärare och levererar Internet, telefon och TV till/från era fastigheter.

I vår upphandling prioriterar vi tjänsteplattform och tjänster, det vill säga att utbudet är stort med många valfriheter för varje fastighetsägare samt om det finns flexibla abonnemang. Lika viktigt anser vi drift, service och underhåll är. Blir det problem, så ska de avhjälpas snabbt och effektivt. Prisbilden för slutkunder för Internet, telefon och TV är i princip likadan i hela Sverige och den kan vi inte påverka så mycket, därför är det ingen idé att prioritera den för mycket i upphandlingen. Den som vill kan hämta vårt upphandlingsunderlag här och själva läsa igenom dokumenten. När sedan anbudstiden tar slut 2014-10-13 kommer styrelsen att gå igenom alla inkomna anbud och välja det bästa enligt våra utvärderingskriterier som finns angivna i nämnda dokument.

Statusuppdatering fredag vecka 35

Nästa vecka (36) börjar älgjakten i Särna och det innebär att arbetena för alla arbetslag avstannar några dagar.

På torsdag i vecka 36 börjar man dock igen uppe på Västsätern och fortsätter med sina arbeten. De blir nog klara redan under torsdagen med nedläggning av slang. Sedan är planen att de kör norrut från Storsätra efter Grövelsjövägen och när de kommer till avfartsvägen mot Huskläppen åker de in den vägen och tar Huskläppssträckningen innan de sedan fortsätter norrut igen, mot Västerbäcken och de andra stugområdena i närheten.

Vi väntar fortfarande på en mindre maskin som ska gräva på en del tomter i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern. Tyvärr så verkar det gänget aldrig bli klara i Särna och senaste beskedet är att de kommer till oss under vecka 37.

Påminnelse till alla medlemmar

Tiden går fort och vi måste påminna alla medlemmar om vad som är deras ansvar för att detta fiberprojekt ska bli klart i tid och så billigt som möjligt. Grävningen/plöjningen är sedan länge klar i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden. Vi är snart klara i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern. Sedan väntar Huskläppen, Västerbäcken, stugområden nära Samevägen och Grövelsjön på sin tur.

Har ni gjort eller tänker snart göra klart era åtaganden? Det är fastighetsägaren som ansvarar för följande:

 1. Att ett dike för slangen är grävt på sin tomt. Ni som beställt tomtgrävning av PeRo behöver inte tänka på denna punkt, då det sker i samband med att arbetslagen kommer förbi era fastigheter.
 2. Att utedosan är monterad på fastigheten och slangen är eller kommer att dras dit
 3. Att hål är borrat genom ytterväggen bakom dosan
 4. Att fiberkabeln för inomhusbruk som medföljer utedosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i utedosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här på vår hemsida i tidigare texter.

Statusuppdatering torsdag vecka 34

Under vecka 36 börjar älgjakten i Särna och det kan innebära att arbetena för vissa eller alla arbetslag avstannar… vi får återkomma om det då.

Arbetslag 1 med en större maskin är nu inne i Storsätern och forsätter med det i nästa vecka (35). De fortsätter sedan norrut från Storsätern upp i riktning mot Grövelsjön och tar alla andra områden efter den sträckningen.

Arbetslag 2 kör också med en större maskin. De är redan inne i Västsätern, då Ollarsliden gick fortare och bättre än väntat. De är dock inte helt klara inne i Ollarsliden, några tomter och vägövergångar är kvar att göra, samt en del återställning. Om det blir något arbete på Västsätern under vecka 35 är inte klart då nuvarande maskinföraren ska ha semester och det är fortfarande oklart ifall man får tag på en ersättare. Återkommer så fort vi vet mera.

Vår plan är att markentreprenaden ska vara klar i slutet på september, inklusive återställning. Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan.

En del undrar vem som bestämmer i vilken ordning markentreprenaden sker. Det gör PeRo i princip helt själva efter tillgång på maskiner och personal. Grövelfiber lägger sig inte i det, bara att tidplanen håller och allt blir klart i tid.

På baksidan av Fjällbua

På baksidan av Fjällbua

Redan inne på Västsätern

Redan inne på Västsätern

Statusuppdatering måndag vecka 34

En kort uppdatering då de är i mina ”hemmatrakter” och jag gick ut i kväll och fotograferade lite. Redan under måndagen har man kommit in på Ollarsliden. Start från bron vid Grövlan, därefter en kort bit utmed Elgåvägen och sedan ut i kanten mot Alf Olssons ängar och över Stora Olån i höjd med den gamla träbron som snart ruttnat sönder.

Annars gäller fortfarande tidsplanen i förra statusuppdateringen.

Slang nedgrävd i vägkanten

Slang nedgrävd i vägkanten

Slang går i rör under asfalten

Slang går i rör under asfalten

Förarbete med tjälkrok

Förarbete med tjälkrok

Här ska ett skåp stå till höger

Här ska ett skåp stå till höger

Statusuppdatering tisdag vecka 33

Vår plan är att markentreprenaden ska vara klar i slutet på september, inklusive återställning av all uppgrävd sten. Efter dagens bygg- och styrelsemöte tror vi att den tidsplanen kan hålla, då vi snart får fler maskiner.

Arbetslag 1 med en större maskin lägger ned slang efter väg 1058, kör vidare upp mot Storsätern. De fortsätter sedan med huvudledningen genom Storsätern och därefter tar de vägen norrut upp mot Grövelsjön. Vi får återkomma mera exakt i slutet på denna vecka eller i nästa vecka hur det går för dem.

På måndag i vecka 34 får vi ett nytt arbetslag som också kör med en större maskin. Vi kallar dem hädanefter arbetslag 2. De startar väster om Grövlan i höjd med Storsätra och lägger ned slang västerut mot Ollarsliden och Västsätern. De kommer också att utföra tomtgrävningar i nämnda områden.

Ett nytt arbetslag (arbetslag 3) med mindre maskiner väntas hit vecka 35 och börjar med tomtgrävningar inne i Storsätern och tar sedan vägen upp mot Grövelsjön och följer i fotspåren efter arbetslag 1.

Fiberblåsning pågår just nu i Sågbäcken.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering fredag vecka 32

Arbetslag 1 med den större maskinen som lägger ned slang efter väg 1058 har träffat på berg och det går långsammare än väntat och de har inte kommit fram till södra Storsätern som var meningen. De fortsätter under vecka 33 efter väg 1058.

Arbetslag 2 med mindre maskiner står still inne i Storsätern och inget väntas hända under vecka 33.

Vi får dock snart fler maskiner och arbetslag från Särna och vi ökar då förhoppningsvis takten. Mer om detta kommer efter nästa veckas bygg/styrelsemöte som hålls på tisdag.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering fredag vecka 31

Arbetslag 1 med den större maskinen lägger ned slang efter väg 1058 har kommit en bra bit upp mot Storsätern och väntas i nästa vecka (32) komma in i södra Storsätern.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i vecka 32 efter Jens-Knussa vägen och går sedan vidare och arbetar inne i övriga Storsätern.

Vi har också ett arbetslag som trycker genomföringar under vägar och de är i princip klara, men några få undantag där de inte lyckats komma igenom. Kabelstegar med slang är monterade under bron mot Elgå nere vid Storsätra (för matning till Ollarsliden/Västsätern) och vid träbron på Nyhemsvägen.

Sedan fortsätter fiberblåsningen i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering torsdag vecka 30

Arbetslag 1 med den större maskinen lägger ned slang efter väg 1058 upp mot Storsätern och fortsätter med det under vecka 31.

Arbetslag 2 med mindre maskiner gör under de första dagarna i vecka 31 klart med alla beställda tomtgrävningar i Sågliden. Sedan flyttar de upp till Storsätern och börjar med tomter efter Jens-Knussa vägen och fortsätter i den vägens förlängning genom skogsdungen ut och fram till stora vägen (1058). Vad som händer sedan är inte bestämt.

Vi har också ett arbetslag som trycker genomföringar under vägar och de fortsätter med sitt arbete.

Sedan fortsätter fiberblåsningen i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Fler 20 meters kablar finns på Fjällbua

En ny leverans av 20 meters kablar finns på Fjällbua. Den som behöver en längre fiberkabel inomhus än den 10 meters som medföljer anslutningsdosan, kan nu byta ut sin 10 meters mot en 20 meters. Bytet kan göras hos Fjällbua. Men byt bara om ni verkligen behöver en längre! OBS det är ett byte, så ni måste ha med er 10 meters kabeln för inbyte.

Dags för fiberblåsning

Redan i nästa vecka (30) blir det aktuellt för fiberblåsning i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden! Det betyder att det är hög tid för dem som ännu inte grävt ned sin slang på sina tomter och satt upp dosan på sin fastighet att göra det! Är inte det gjort när vi blåser, så blåser vi ändå i fibern i er slang och låter den sticka ut någon meter ur slangen. Ni får sedan vara mycket försiktiga med den så den inte skadas när ni gräver ned slangen. Skulle det bli skador på fibern, får ni själva betala vårt extraarbete och materialkostnader med att blåsa i en ny fiber till er fastighet.

Rådet till alla är att så fort som möjligt se till:

 1. Att slangen är nedgrävd på sin tomt
 2. Att dosan är monterad på fastigheten och slangen dragen dit
 3. Att hål är borrat genom väggen bakom dosan
 4. Att fiberkabeln som medföljer dosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i dosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här nedan i en tidigare text. Läs även denna text.

Speciellt punkt 1 och 2 är det bråttom med, men varför inte göra punkt 3 och 4 på samma gång? Efter blåsningen ska sedan alla fiberskarvar svetsas och då måste alla ovanstående punkter vara klara på varje ansluten fastighet. Eftersom vi vill vara kostnadseffektiva så blåser och svetsar vi hela områden i taget. Det betyder att om en fastighetsägare inte gjort klart, så får vi hoppa över deras fastighet och återkomma en annan gång. Det blir mycket kostsamt med resekostnader, uppehälle, arbetstid och det får berörda fastighetsägare betala extra för, då den kostnaden inte ska drabba andra medlemmar som gjort sina åtaganden i tid.

Statusuppdatering torsdag vecka 29

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar nere i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen efter väg 1058 upp mot Storsätern. Så i slutet på vecka 30 bör de närma sig Storsätern. Väl inne i Storsätern är planen att dra efter bygatorna men hoppa över grävningen in på enskilda tomter. Det jobbet får arbetslag 2 göra när de är klara söderut. Mer om detta senare.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under nästa vecka (30) för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske, men tidigast i slutet på vecka 30, men troligast att det sker under vecka 31.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer troligtvis under vecka 31 och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 28

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar inne i Sågbäcken och flyttar ner till Sågliden på måndag i nästa vecka (29). De startar från Nodavas ledningsgata och går söderut och drar huvudstråken i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under hela nästa vecka (29) och är nog kvar där någon tid till för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske!

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer om några dagar och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 27

Arbetslag 1 med den större maskinen är inne i Sågbäcken och drar efter vägarna. Men det är lite problem med omarkerade kablar som ligger precis under vägbanan! Vi har därför fått stanna upp och Stråkens El mäter nu utmed vägarna för att se ifall det finns fler kablar innan vi fortsätter. I mitten/slutet på nästa vecka (28) flyttar arbetslag 1 ned till Sågliden och gör klart där. Sedan fortsätter de norrut mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter några dagar till i Lövåsen och flyttar sig sedan till Sågbäcken och tar vid efter arbetslag 1. Så under vecka 28 och 29 är det bland annat aktuellt för grävning på enskilda tomter i Sågbäcken.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar men de åker hem nu och återkommer om någon vecka och fortsätter.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Tryckning under väg

Tryckning under väg

Reparation av omarkerade elkablar

Reparation av omarkerade elkablar