Lägesrapport utbyggnad etapp 2, 2019/2020

Som läget är nu har vi beslutat att göra uppehåll över vintern. Tjälen är för djup. Vi har kanaliserat drygt 20% och anslutit 10% av de nya anslutningarna. Främst i Storsätern där vi samförlagt med Ellevio. Det har varit stora problem med att få tag på grävare då de varit upptagna av många projekt både här och i Idre, bland annat Ellevios projekt med nedgrävning och upprustning av elnätet.

Vi tar nya tag till våren, då vi kommer att ha större tillgänglighet till grävare.

Dags för utbyggnadsetapp 2 för Grövelfiber

Vi har idag skickat ut anslutningsavtal via e-post till alla som anmält intresse för att ansluta sin fastighet till Grövelfibers fibernätverk. Ni ska skriva under båda exemplaren och sedan skicka dem med vanlig post till vår adress senast 30 juni 2019. Har ni inte fått någon e-post och tidigare anmält intresse så kontakta oss snarast på vår e-postadress: styrelsen@grovelfiber.se och meddela oss er fastighetsbeteckning och att ni inte fått något anslutningsavtal.

Ni som inte skickat in någon intresseanmälan kan fortfarande göra det, men beroende på er fastighets läge kan vi ej garantera att ni kan bli med under etapp 2. Men prova att omedelbart ladda ner vår intresseanmälan och skicka in den till styrelsen@grovelfiber.se så kontrollerar vi om ni kan hänga på utbyggnadsetapp 2.

Vår adress är:
Grövelfiber Ekonomisk Förening
c/o Hans Segerhjelm
Björnliden 75
790 91 Idre

Här nedan kommer mera information som skickats med i vårt e-postutskick:

Om anslutningsavtal

Bäste blivande medlem!

Vi har nu börjat närma oss tidpunkten för utvidgning av vårt fibernät att det är dags att underteckna anslutningsavtalen för nya intressenter och betala in medlemsinsats (100 SEK) och första del (15.000 SEK) av anslutningsavgiften.

Ett anslutningsavtal behövs för varje fastighet och det är ägaren/ägarna som skall skriva under.

Underteckna och återsänd båda exemplaren till ovanstående adress. Efter Föreningens påskrift översändes medlemmens exemplar.

Vi behöver ditt avtal hos oss senast 2019-06-30 för att kunna gå vidare med upphandlingar och ev. ytterligare markavtal.

Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida www.grovelfiber.se.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Föreningsårsstämma 2019

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2019.

Tid: Fredagen 2019-04-19 klockan 16.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

Uppkopplad med 100/100 Mbit

BBK_Resultat_2015.11.12_19.02.31Sedan 1 timme är jag uppkopplad med 100/100 Mbit på Ollarsliden och nätet verkar fungera. Hastigheten enligt bredbandskollen.se är cirka 63 Mbit i både hämta och skicka då jag kör genom en gammal router. Nu är det bara att hoppas att nätet är stabilt.

BBK_Resultat_2015.11.14_14.38.31Har nu testat fibern utan min gamla router som räckte till ADSL och då är hastigheten bra mycket snabbare, över 120 Mbit. Blir att skaffa sig en ny router som är snabbare.

Telenor/Open Universe blir vår kommunikationsoperatör

Vi hade fyra anmälda intressenter till vår upphandling av kommunikationsoperatör till vårt fibernät. Men av dessa fyra var det bara en som kom med ett anbud. Det var Telenor/Open Universe i samarbete med Älvdalens kommun. Vi ska nu skriva ett avtal med dem och det kommer säkerligen att ta någon månad innan vi kan aktivera nätet med trafik.

Men för den intresserade kan ni redan nu titta på vad som erbjuds av dem. Observera att ni kan inte beställa några tjänster till er fastighet förrän vi säger till att allt är klart! Se nuvarande tjänsteutbud på http://alvdalen.openuniverse.se/

Fiberblåsning pågår

Fiber blåst fram till utedosan

Fiber blåst fram till utedosan

Idag var man bland annat på Ollarsliden och blåste fiber fram till utedosorna. När all fiber är blåst ska sedan fibern svetsas ihop i utedosorna med den medföljande inomhuskabeln.

När vi sedan valt en kommunikationsoperatör ska fiberomvandlare monteras inomhus. Ännu är inte det valet gjort och vi får återkomma om det.

Fiberblåsning väntas starta på måndag

Vi väntar hit fiberblåsarna nu på måndag den 13 oktober och de kommer då att starta att blåsa in fiber i alla slangar i den nordliga delen av vårt nät. Det vill säga Storsätern, Ollarsliden, Västsätern, Huskläppen, Västerbäcken, stugområden runt Samevägen och Grövelsjön. Det är viktigt att alla anslutna fastighetsägare nu gjort eller omedelbart gör klart punkt 1-2, men helst även punkt 3-4 enligt nedan.

Har ni gjort eller tänker snart göra klart era åtaganden? Det är fastighetsägaren som ansvarar för följande:

 1. Att slangen är nedgrävt på sin tomt.
 2. Att utedosan är monterad på fastigheten och att slangen är dragen dit.
 3. Att hål är borrat genom ytterväggen bakom dosan.
 4. Att fiberkabeln för inomhusbruk som medföljer utedosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i utedosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här på vår hemsida i tidigare texter.

Fiberbrunnar stulna

Älvdalens kommun håller på att plöja ner slang från Sågliden ner till Höstsätern för att vi senare ska kunna koppla ihop vårt egna fibernät med deras och kunna kommunisera med resten av världen.

På långa sträckor utan abonnenter använder man brunnar istället för kopplingsskåp för att svetsa ihop fiberändarna. Nu har flera brunnar blivit stulna efter vägen. Läs mer på: http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiberbrunnar-forsvinner

Statusuppdatering fredag vecka 39

Ursäkta tystnaden ett tag, men har haft semester och även dålig Internetuppkoppling. Grävningarna av huvudstråken är i princip klara. Det som är kvar att göra när det gäller markentreprenaden är viss återställning samt att en liten grävmaskin har kvar lite tomtgrävningar i vissa områden.

Det blåses också en del fiber och svetsas i en del områden. Får undersöka saken mera i nästa vecka.

Statusuppdatering torsdag vecka 36

Arbetslag 2 med en större maskin är tillbaka igen. Från och med idag torsdag fortsätter de med det sista uppe på Västsätern. De blir nog klara redan under torsdagen med nedläggning av slang. Sedan är planen att de kör norrut från Storsätra efter Grövelsjövägen och när de kommer till avfartsvägen mot Huskläppen åker de in den vägen och tar Huskläppssträckningen.

Arbetslag 1 också med en större maskin forsätter i nästa vecka (37) inne i Storsätern. Därefter kör de troligtvis efter Grövelsjövägen, norr från avfarten till Huskläppen mot Västerbäcken och vidare norrut.

Ett nytt arbetslag (arbetslag 3) med mindre maskiner väntas snart upp och de börjar med tomtgrävningar inne i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern.

Vi har också lastbilar och grävmaskiner som återställer lite här och där.

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO)

Vi har idag lagt ut vår upphandling av kommunikationsoperatör (KO) på Visma Opic. KO ansvarar för att vårt passiva fibernät blir aktivt, det vill säga det blir ljus i fibern. De har sedan en mängd tjänsteleverantörer anslutna till sig som sedan alla anslutna fastigheter kan välja att köpa tjänster ifrån. Så KO är bara en avtalspartner för Grövelfiber Ekonomisk Förening, som alla medlemmar är delägare i. Men som ”slutkunder” får ni inget avtal med KO, det blir med tjänsteleverantörerna som i sin tur är anslutna till KO. Tjänsteleverantörerna använder ljuset i fibern som informationsbärare och levererar Internet, telefon och TV till/från era fastigheter.

I vår upphandling prioriterar vi tjänsteplattform och tjänster, det vill säga att utbudet är stort med många valfriheter för varje fastighetsägare samt om det finns flexibla abonnemang. Lika viktigt anser vi drift, service och underhåll är. Blir det problem, så ska de avhjälpas snabbt och effektivt. Prisbilden för slutkunder för Internet, telefon och TV är i princip likadan i hela Sverige och den kan vi inte påverka så mycket, därför är det ingen idé att prioritera den för mycket i upphandlingen. Den som vill kan hämta vårt upphandlingsunderlag här och själva läsa igenom dokumenten. När sedan anbudstiden tar slut 2014-10-13 kommer styrelsen att gå igenom alla inkomna anbud och välja det bästa enligt våra utvärderingskriterier som finns angivna i nämnda dokument.

Statusuppdatering fredag vecka 35

Nästa vecka (36) börjar älgjakten i Särna och det innebär att arbetena för alla arbetslag avstannar några dagar.

På torsdag i vecka 36 börjar man dock igen uppe på Västsätern och fortsätter med sina arbeten. De blir nog klara redan under torsdagen med nedläggning av slang. Sedan är planen att de kör norrut från Storsätra efter Grövelsjövägen och när de kommer till avfartsvägen mot Huskläppen åker de in den vägen och tar Huskläppssträckningen innan de sedan fortsätter norrut igen, mot Västerbäcken och de andra stugområdena i närheten.

Vi väntar fortfarande på en mindre maskin som ska gräva på en del tomter i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern. Tyvärr så verkar det gänget aldrig bli klara i Särna och senaste beskedet är att de kommer till oss under vecka 37.

Påminnelse till alla medlemmar

Tiden går fort och vi måste påminna alla medlemmar om vad som är deras ansvar för att detta fiberprojekt ska bli klart i tid och så billigt som möjligt. Grävningen/plöjningen är sedan länge klar i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden. Vi är snart klara i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern. Sedan väntar Huskläppen, Västerbäcken, stugområden nära Samevägen och Grövelsjön på sin tur.

Har ni gjort eller tänker snart göra klart era åtaganden? Det är fastighetsägaren som ansvarar för följande:

 1. Att ett dike för slangen är grävt på sin tomt. Ni som beställt tomtgrävning av PeRo behöver inte tänka på denna punkt, då det sker i samband med att arbetslagen kommer förbi era fastigheter.
 2. Att utedosan är monterad på fastigheten och slangen är eller kommer att dras dit
 3. Att hål är borrat genom ytterväggen bakom dosan
 4. Att fiberkabeln för inomhusbruk som medföljer utedosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i utedosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här på vår hemsida i tidigare texter.

Statusuppdatering torsdag vecka 34

Under vecka 36 börjar älgjakten i Särna och det kan innebära att arbetena för vissa eller alla arbetslag avstannar… vi får återkomma om det då.

Arbetslag 1 med en större maskin är nu inne i Storsätern och forsätter med det i nästa vecka (35). De fortsätter sedan norrut från Storsätern upp i riktning mot Grövelsjön och tar alla andra områden efter den sträckningen.

Arbetslag 2 kör också med en större maskin. De är redan inne i Västsätern, då Ollarsliden gick fortare och bättre än väntat. De är dock inte helt klara inne i Ollarsliden, några tomter och vägövergångar är kvar att göra, samt en del återställning. Om det blir något arbete på Västsätern under vecka 35 är inte klart då nuvarande maskinföraren ska ha semester och det är fortfarande oklart ifall man får tag på en ersättare. Återkommer så fort vi vet mera.

Vår plan är att markentreprenaden ska vara klar i slutet på september, inklusive återställning. Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan.

En del undrar vem som bestämmer i vilken ordning markentreprenaden sker. Det gör PeRo i princip helt själva efter tillgång på maskiner och personal. Grövelfiber lägger sig inte i det, bara att tidplanen håller och allt blir klart i tid.

På baksidan av Fjällbua

På baksidan av Fjällbua

Redan inne på Västsätern

Redan inne på Västsätern

Statusuppdatering måndag vecka 34

En kort uppdatering då de är i mina ”hemmatrakter” och jag gick ut i kväll och fotograferade lite. Redan under måndagen har man kommit in på Ollarsliden. Start från bron vid Grövlan, därefter en kort bit utmed Elgåvägen och sedan ut i kanten mot Alf Olssons ängar och över Stora Olån i höjd med den gamla träbron som snart ruttnat sönder.

Annars gäller fortfarande tidsplanen i förra statusuppdateringen.

Slang nedgrävd i vägkanten

Slang nedgrävd i vägkanten

Slang går i rör under asfalten

Slang går i rör under asfalten

Förarbete med tjälkrok

Förarbete med tjälkrok

Här ska ett skåp stå till höger

Här ska ett skåp stå till höger

Statusuppdatering tisdag vecka 33

Vår plan är att markentreprenaden ska vara klar i slutet på september, inklusive återställning av all uppgrävd sten. Efter dagens bygg- och styrelsemöte tror vi att den tidsplanen kan hålla, då vi snart får fler maskiner.

Arbetslag 1 med en större maskin lägger ned slang efter väg 1058, kör vidare upp mot Storsätern. De fortsätter sedan med huvudledningen genom Storsätern och därefter tar de vägen norrut upp mot Grövelsjön. Vi får återkomma mera exakt i slutet på denna vecka eller i nästa vecka hur det går för dem.

På måndag i vecka 34 får vi ett nytt arbetslag som också kör med en större maskin. Vi kallar dem hädanefter arbetslag 2. De startar väster om Grövlan i höjd med Storsätra och lägger ned slang västerut mot Ollarsliden och Västsätern. De kommer också att utföra tomtgrävningar i nämnda områden.

Ett nytt arbetslag (arbetslag 3) med mindre maskiner väntas hit vecka 35 och börjar med tomtgrävningar inne i Storsätern och tar sedan vägen upp mot Grövelsjön och följer i fotspåren efter arbetslag 1.

Fiberblåsning pågår just nu i Sågbäcken.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan