Kallelse till extrastämma

Tid: Torsdag 2 januari 2014, klockan 12:00
Plats: STF Grövelsjöns Fjällstation, konferenslokalen i källarplanet.

Alla medlemmar i Grövelfiber inbjuds till extrastämma. På stämman ska vi bestämma ifall vi ska gå vidare och bygga ett fibernät under 2014. Det är mycket viktigt att medlemmarna läser igenom agendan och underlaget så de är pålästa innan stämman. Se bifogade dokument. Ta gärna med er ett eget utskrivet exemplar av agendan och underlaget till stämman. Eller varför inte på en läsplatta? Grövelfiber kommer inte att ha några högar med utskrivna exemplar eftersom vi tänker på miljön, utan detta får medlemmen själv ordna.

Välkomna!
Styrelsen

Den 31 mars 2014 kan ADSL försvinna

Det är inte mycket som fungerar eller är ordning med i dag! ”Hela Sverige ska leva” står riksdagsmännen och bröstar sig om i talarstolarna, men det verkar mer och mer som tomt ”valprat”. I Dalarnas Tidningar står det i dag om turerna angående vårt nuvarande telefonnät som behövs för privatpersoner och inte minst företag här uppe i Grövelsjödalen. Den 31 mars 2014 kan ADSL försvinna och då finns det inga vettiga alternativ innan Grövelfibers egna fibernät kan vara i drift.

– Jag använder mitt ADSL dagligen/dygnet runt och det var förutsättningen för att jag kunde flytta hit, säger Grövelfibers Per Bjälevik.
– Att förlita sig på trådlösa lösningar går inte, vare sig hastighetsmässigt eller med anledning av den mängd data jag för över varje vecka. Det skulle kosta mig tusentals kronor varje månad. Försvinner ADSL innan vi kopplat in Grövelfibers egna fibernät, måste jag flytta härifrån.

Läs mera på http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/1.6561736-telenatet-upphor-i-alvdalsbyar