Komplettering av vår bidragsansökan

I dag har Grövelfibers Anders Persson och Per Bjälevik skickat in en komplettering av vår bidragsansökan till Länsstyrelsen Dalarna och Post och telestyrelsen (PTS). Vår ansökan gäller nu 233 anslutna fastigheter och den totala projektkostnaden beräknas till dryga 6.1 miljoner kronor.