Föreningsstämma 2024

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2024.

Tid: Långfredagen 2024-03-29, klockan 14.00
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Övriga frågor utanför stadgarna.
 17. Mötets avslutande.

Styrelsen

En del är dåliga på att betala medlemsavgiften

Vi arbetar ideellt inom Grövelfiber och då är det dåligt att en del medlemmar struntar i att betala medlemsavgiften på 200 kronor, trots ett flertal påstötningar. Vår kassör får lägga ner onödigt med tid på bara denna fråga. Blir det inte förbättringar, så får vi kanske bli hårdare och helt enkelt stänga av fibern för de som ignorerar detta. Då lär vi också ta ut en avgift på att slå på det igen, eftersom vi har underleverantörer som får utföra detta extra arbete!

Ni som ännu inte har betalat 2023 års medlemsavgift på 200 kronor (oförändrat) kan göra det till bankgiro: 128-7101. Ange helst fastighetsbeteckning, eller område och stugnummer så vi lätt hittar vem som betalat.

Mvh, Styrelsen

Nya länkar i menyn

Vi har lagt till ”Driftinformation” i menyn här ovan. Den länkar vidare till en sida om eventuella driftstörningar. Sedan är länken till ”Tjänsteportalen” ändrad efter sommarens plattformsbyte i vårat fibernät.

Den som behöver hjälp med tjänstebeställningar/byte av leverantörer och inte vill göra det själv via Internet kan ringa till 0770-82 55 55 (Kundtjänst Open Universe). Det går även bra att sms:a BREDBAND till 72660 så återkommer de till dig.

Föreningsstämma 2023

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2023.

Tid: Fredagen 2023-04-07 klockan 15.30
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Övriga frågor utanför stadgarna.
 17. Mötets avslutande.

Styrelsen

Föreningsårsstämma 2022

Kallelse till Grövelfiber Ekonomisk Förenings årsstämma 2022.

Tid: Fredagen 2022-04-15 klockan 15.30
Plats:Storsäterns Bystuga
Ärenden enligt stadgarna §16

Agenda för ordinarie föreningsstämma.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som inkommit enligt stadgarna.
 16. Mötets avslutande.

Efter stämman en frågestund.

Styrelsen

OBS! Efter två år av elektroniska årsmöten p g a Covid ser vi fram emot att kunna träffas men påminner samtidigt om att man skall avstå från att komma vid minsta förkylningssymptom.

Sommaren 2022 avslutas etapp 2

Vi har cirka 25 anslutningar kvar att koppla in under sommaren 2022 sedan är utbyggnaden av etapp 2 klar av Grövelfibers fibernät. Det finns fortfarande tid för nya intresseanmälningar och meddela gärna grannar och nybyggare detta så de inte missar sista chansen på ett tag.

Vi vet inte sedan hur och när nästa utbyggnad kan ske. Länk till intresseanmälan finns här på Grövelfibers hemsida https://www.grovelfiber.se Man behöver inte skicka den via brevpost, utan en ifylld intresseanmälan går också bra att e-posta till styrelsen@grovelfiber.se

Styrelsen

Planerad driftstörning i Sågbäcken i vecka 34

På måndag den 23/8 i vecka 34 kommer förstärkningsarbete av fibernätet att påbörjas i Sågbäcken. Det kommer att leda till avbrott under dagarna mellan 08:00 till 20:00. När och hur långa avbrotten blir är omöjligt att säga tyvärr. Styrelsen utgår från att vår underleverantör inte lämnar avbrott över natten.

Uppmärkning av fiberkabel på egna tomter

När grävningar ska ske på era egna tomter måste ni själva se till att er nedgrävda fiberkabel är uppmärkt så att den inte grävs av. Grövelfibers ansvar för fibern och uppmärkning slutar vid er tomtgräns.

Det är bra om ni även ritar in dragningen av nedgrävda el- och fiberkablar på er fastighetsritning så att det blir lättare att hitta dem i framtiden.

Avgrävda fiberkablar till Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken

EDIT: Nu är vi online igen!

Tyvärr så har Ellevios underleverantör ännu en gång grävt av huvudfibern upp till Björnliden, Lövåsen och Sågbäcken när de gräver ner elledningar. Förra måndagen skedde samma sak och idag hände det igen! I morgon kommer lagningen att påbörjas men det är två stora matningsledningar med 96 och 250 fibrer som måste bytas och svetsas. Det kan ta någon dag innan det fungerar igen!

Fiberutbyggnaden startar igen i Björnliden/Lövåsen

Fiberutbyggnaden och förstärkningsarbetet har startat vid Grövelfibers nod 1 nere i Sågliden. Under arbetet kommer det några gånger att uppstå korta driftstörningar för befintliga fiberanvändare i Björnliden, Lövåsen och omkringliggande områden. Storsätern och Grövelsjön ska inte påverkas av arbetet. Svårt att veta exakt när störningarna sker då leverantören styr arbetet efter deras resurser och försöker göra det så fort som möjligt, men tvingas ibland omprioritera personal.

När arbetet är klart har vi kapacitet i fibernätet så att de som inte fick klart med sin anslutning under 2020, blir inkopplade.

Många nya anslutningar klara för etapp-2

Inomhus sitter en CPE-box

Nu kan många av våra nya medlemmar få igång sitt fiberbredband. Vi har blåst och svetsat fiber samt konfigurerat nya switchar i nod-husen. Enklast att kolla om sin anslutning är igång är att först se att POWER och WAN-lampan lyser på CPE-boxen som sitter inomhus hos er. Gör den det så kontrollerar ni att er adress finns med på tjänsteportalen. Länk finns här i menyn på Grövelfibers hemsida eller på direktlänk: https://portalen.openuniverse.se/

Mata in postnummer 79091, välj sedan er gatuadress och därefter gatunummer, finns den med i listan är det bara att välja den tjänsteleveratör man vill ha samt hastighet och övriga tjänster. Finns inte er adress med, så kommer den med inom någon vecka. Lycka till! Så här bör lamporna lysa ifall ni kopplat in en dator/router på LAN1.

Lampor på en fungerande CPE-box

Lite mera information om teknik och tjänster

Grövelfibers kommunikationsoperatör är Open Universe och det är dem som vi använder oss av för att koppla upp oss på Internet med. De har sedan en mängd tjänsteleverantörer anslutna som vi som medlemmar/slutkunder kan välja emellan.

Här nedan kommer lite mera information om CPE-boxen som Open Universe kallar tjänstefördelaren, som sitter inomhus hos er som beställt fiber via Grövelfiber.

CPE-Box
Om tjänstefördelaren i din lägenhet är av modell Inteno XG6846 är uttagen/portarna programmerade enligt nedan:

LAN 1 (Röd) Internet/Telefoni
LAN 2 (Gul) Internet/Telefoni
LAN 3 (Grön) TV
LAN 4 (Blå) TV

Om tjänstefördelaren är av modell Inteno XG6749 (8 portar) gäller följande:

Port 1-2 Internet/Telefoni
Port 3-6 TV
Port 7 Internet/Telefoni
Port 8 Lägenhetstjänst (Används av fastighetsägaren)

Om du inte får igång dina tjänster, läs noggrant instruktionen från din tjänsteleverantör. Det kan finnas alternativa sätt att koppla in TV- och telefoniutrustning.

Uppdatering vecka 43

Föreningen har hela tiden haft ambitionen att alla nya medlemmar skall kunna få sin fiber installerad före årsskiftet. Vår leverantör av fiberblåsning och svetsning, Kringdata, har med början i nod 2 (norra delen av området) utvärderat det befintliga fibernätet med särskild hänsyn till hur det kan kombineras med tillkommande anslutningar. Man fann därvid dels att att befintlig dokumentation av nätet behöver kompletteras och dels att nätet inte har fullgod kapacitet utan måste förstärkas. Detta har nu verkställts i nod 2 medan man de senaste dagarna även har utvärderat området som hör till nod 1 (södra delen av området) och funnit att även detta område behöver förstärkas i vad gäller stamledningen från nodhuset i Sågliden. Detta arbete har Kringdata tyvärr ej möjlighet att utföra i år, utan först till våren 2021. Som vi har fått det beskrivet innebär detta att våra nya medlemmar i Sågbäcken, Exmoravägen och Lövåsen inte kan bli inkopplade förrän till våren. Vi beklagar detta djupt, men det var inget som vi kunde förutse. Det positiva är, att med dessa förstärkningar får föreningen ett mycket mer robust fibernät enligt Kringdata t o m i toppklass.

Hälsningar
Grövelfiber Ek. För.
Styrelsen

Status vecka 42

Arbetet med utbyggnaden av Grövelfibers nät har just nu har två delar. Den ena delen innebär att vi ansluter nya intressenter/medlemmar och gräver ner och blåser nya anslutningar. Den andra delen som vi gör parallellt är att komplettera delar av vårt nät med större kapacitet och uppdatera dokumentationen från 2014/15. Av den anledningen måste vi blåsa i fiberkablar med större kapacitet på vissa sträckor. Det arbetet är som vi bedömer det klart för Nod 2, dvs. områdena från STF och ner till Storsätern. Nod 1 som omfattar Sågliden, Björnliden, Sågbäcken, Exmora och Lövåsen’s alla delar nagelfars just nu av vår fiberentreprenör som redan nu flaggar för att det kommer att behövas omfattande kompletteringar i flera skåp från Sågbäcken och upp till Lövåsen.

Uppdatering grävning och fiberblåsning

Nedläggning av slang och dukter fortsätter och är snart i Storsäterns by. Därefter flyttar de ned till Sågliden och Björnliden/Lövåsen och omkringliggande områden. Utomhusboxar finns att hämta på Fjällbua som också tar emot era nycklar. Fiberkabeln (svansen) som ska in i era hus kommer Kringdata att ta med när de skall svetsa i er utomhusbox om ni lämnat in nycklar eller är på plats. CPE (fiberuttag inne) hämtas hos/levereras av Hans Segerhjelm, tel. 070-651 61 56.

Runt den 5 oktober kommer Kringdata hit och börjar blåsa och svetsa fiber. Därför är det mycket viktigt att era fastigheter är klara med uppsättning av utomhusboxar och hål genom ytterväggen så att de kan göra klart arbetet. Detsamma gäller grävning på egen tomt såvida ni inte begärt hjälp med grävningen. Exakt när arbetet kommer att ske på varje område kan vi inte säga just nu. Första prioritet blir att blåsa i fiber innan det blir kallt. Svetsning av fiber kan även göras när det är kallt och vinter.

Som framgått brinner det nu i knutarna. T o m den 18 september hade endast 20 nycklar inlämnats till Fjällbua, varför inlämning måste ske utan dröjsmål alternativt ange stugvärd eller motsvarande som har nycklar och kan öppna upp. Om åtgärder enligt föregående stycken ej är vidtagna och Kringdata inte kan färdigställa sitt arbete utan måste göra extra resor kommer vi att debitera er för de extrakostnader som detta medför.

Styrelsen Grövelfiber

Status på grävningarna

Två arbetslag arbetar för att Grövelfibers etapp 2 med nedgrävning av dukter och slang ska bli klar i höst. En stor maskin med skopa och plöjare, samt en liten maskin för arbete med skåp och ingrävning till hus.

Grövelsjöns Fjällby, Grövelfjäll, Ripvägen, Bäcksätervägen samt Samevägen är klara. Just nu är man på Huskläppsvägen, för att sedan gå över Grövlan till Övre Storsätern, Ollarsliden samt en liten grävning på Valdals Pers väg. Efter det blir det några små grävningar i Storsäterns by. Allt detta är knutet till Nod 2 i Storsätern.

Sedan flyttar man till arbeten som ska anslutas till Nod 1 i Sågliden. Det vill säga Lövåsen, Sågbäcken, Björnliden och andra områden i Såglidens närhet.

Tilläggsinformation till nya medlemmar inför fiberinstallation

I tillägg till utsänd information 2020-07-21 får vi informera följande:

 1. Arbetsgången för grävning har klarnat och kommer att ske med början vid Grövelsjöns Fjällby (vid Sjöstugan) och sedan fortsätta söderut.
 2. Utomhusbox samt fiberkabel (restnoterat) mellan utomhusbox och invändig
  mediaomvandlare kan hämtas i Fjällbua och kvitteras på där utlagd lista.
 3. Skicka ett mail till styrelsen@grovelfiber.se då ni är klara med borrning samt utmärkning eller uppsättning av utomhusbox och meddela det och ange då fastighetsbeteckning så vi vet vilken fastighet det berör.
 4. Om punkt 3 här ovan inte är gjort när det är dags för grävning, så kommer den att
  ske där vi finner det lämpligt (gäller er som begärt hjälp med grävning på egen tomt).

Grövelsjön 2020-08-30
Grövelfiber Ek. För.
Styrelsen

Grävningarna igång!

PeRo har börjat med nergrävning/plöjning av dukter och slang för utbyggnaden av Grövelfibers fibernät i Grövelsjödalen. Just nu är man på Grövelfjäll, men sedan är planen att börja längst upp i norr vid Grövelsjöns Fjällby (vid Sjöstugan) och sedan fortsätta söderut och ta område för område.

Utomhusboxarna har kommit, men tyvärr fattades det en del som vi nu väntar på innan vi kan lämna ut dem till alla som anmält sig för ny fiberanslutning till sin fastighet. Det är nödvändigt att ni markerar på ert hus var ni tänkt er ha eran ingång för fibern. Med tanke på snödjupet här uppe är kravet att utomhusboxen ska sitta mellan 1.0 – 1.5 meter över marken. Varken lägre eller högre då fibern ska svetsas ihop i utomhusboxarna. Se även tidigare inlägg angående utomhusboxar och grävning på era tomter.