Upphandling markentreprenad ute

I dag har vi lagt ut vår upphandling av markentreprenad på Visma Opic. Eftersom vårt projekt är finaniserat av bidrag med över 200 000 € är vi tvingade att upphandla efter i stort sett samma regler som kommuner, landsting och statliga myndigheter. Mycket arbete har vi lagt ner på detta, för ju bättre vårt underlag är, desto bättre chans till lägre priser och mindre oväntade utgifter. Här är ett dokument i denna upphandling.

Den vinnande budgivaren kommer plöja, gräva, borra här uppe i vår/sommar och se till att vi får ner alla slangar i marken samt sätter upp alla skåp som vi senare blåser och svetsar vårt fibernät i.