FAQ

Här kommer förhoppningsvis lite svar på vanliga frågor! Vi lägger till dem allt eftersom…


Vad får man som medlem och vilka villkor gäller?

 • En rösträtt vid föreningsstämmor.
 • Möjlighet att fritt välja mellan våra tjänsteleverantörer och ansluta sig till Internet med 10, 100 Mbit eller 1 Gbit. De som vill kan kombinera Internet med TV-kanaler och telefoni via fiber. Exakt utbud och pris är ännu inte bestämt eftersom vi först måste välja en kommunikationsoperatör. Man kan även avstå från att välja några tjänster och bara höja värdet på sin fastighet med en fiberanslutning. Då blir månadskostnaden bara 50 kr. Då är allt förberett och man kan när som helst välja en tjänst och börja använda fibern. Valet är ert!
 • Anslutningsavgiften fram till tomtgräns är på 15 000 kronor för privatpersoner som anmält sig före 1 februari 2013. Normalpriset för framtida anslutningar är minst 20 000 kronor, men beroende på fastighetens läge kan extra kostnader tillkomma.
 • De som skriver på anslutningsavtal efter att extrastämman sagt ja kommer att förbinda sig till tre dagars dagsverken a 8 timmar, då detta projekt förutsätter ett lokalt engagemang och frivilligarbete för att kunna lyckas. Vill man inte eller inte kan utföra dagsverken, få man antingen låta någon annan utföra dem åt sig eller betala 1 000 kronor per dag. Alltså max 3 000 kronor extra. Detta bestämdes på extrastämman den 2 januari 2014.

Vi har flera hus på samma fastighet. Hur gör vi då?

 • För enskilda privata fastighetsägare med max ett par småhus på samma fastighet är det i princip tillåtet att dra egna lokala nät mellan husen eller trådlöst. Det är dock förbjudet att låta grannfastigheter ansluta sig till sitt fastighets lokala nät eller det trådlösa, även om man själv äger bägge fastigheterna. Det kommer att beivras och medlemmen kan uteslutas från föreningen och mista sin anslutning. Även skadestånd kan i värsta fall utkrävas från förening för förlorade intäkter. Därför är det viktigt att se till att sina trådlösa nät inte är öppna.
 • Om det gäller lägenheter eller många uthyrningshus, eller huvudfastighet kommer speciella villkor att gälla. Ännu vet vi inte exakt hur vi kommer att göra med dem, hotell, pensionat, större stuguthyrare och företag, men de kommer att få speciella avtal att skriva under.
 • Mer om detta kommer när vi sent i vår ska skriva avtal med varje fastighet.

Kan vi gå ihop flera om en anslutning?

 • Nej, det är absolut förbjudet och strider mot det avtal som ni kommer att få skriva under när ni får en anslutning. Det här projektet bygger på gemenskap och att vi alla delar på kostnaderna. Hur skulle det se ut ifall några få åker snålskjuts på alla andra? Principen för privatpersoner är en anslutning per fastighet. Om sedan fastigheten har flera hus på samma fastighetsbeteckning, är det i princip okej med att bygga ett eget LAN eller trådlöst mellan dem. Men det absolut förbjudet att låta grannfastigheter ansluta sig, även om man själv äger dem. Det här kommer att kontrolleras med jämna mellanrum och upptäcks piratnät kommer anslutningen omedelbart att stängas av och ägaren kommer att uteslutas ut föreningen samt i värsta fall stämmas för avtalsbrott. Se även föregående fråga.

Hur kommunicerar vi med varandra?

 • Grövelfiber vill vara en modern förening och undvika arbete och kostnader med vanlig postgång. Vårt främsta kommunikationsmedel blir därför vår hemsida och e-post. Därför är det jätteviktigt att alla medlemmar meddelar oss ifall ni ändrar era e-postadresser. Det går också utmärkt att efteranmäla flera e-postadresser ifall ni vill att flera medlemmar i er familj ska kunna ta del av våra utskick. Dock kan endast en person per fastighet vara formell medlem i föreningen.
 • Vi är tacksamma ifall ni anger ert medlemsnummer i all kommunikation med oss, även när ni betalar in era årsavgifter. Då går det fort för oss att identifiera er och vi slipper leta i våra listor och fundera på vem kan nu detta vara? Tänk på att allt arbete sker ideellt. Tack!
 • Vi kommer också att försöka ordna ett informationsmöte i vinter/vår och där förhoppningsvis vår samarbetspartner byNet kan besvara allas frågor. Förutom det så blir det en ordinarie föreningsstämma en gång per år.
 • Sätter vi sedan igång och bygger fibernätet lär vi ses på många sätt under arbetets gång!

Kommer privatpersoner och företagare att betala samma anslutningsavgift?

 • Nej, privatpersoner kommer att få en billigare anslutning, då vi anser att hotell, pensionat och större stuguthyrare tjänar på att kunna erbjuda sina gäster bredband och bör därför rimligen betala ett högre pris än privatpersoner. Om vi sedan lägger det på anslutningsavgiften eller har en löpande nätavgift är något vi funderar på och kommer att bestämma senare.

Skyddar ni medlemmarnas personuppgifter?