Klart med Älvdalens kommun

I onsdags åkte Grövelfibers Per Bjälevik och Anders Persson tillsammans med Karl-Olov Jensen från byNet ner till Älvdalen där vi träffade kommunens informationschef Anders Barke och kommunchefen Stefan Linde.

Det är nu klart att kommunen ser till att det i vår/sommar dras fiber från Idre upp till vårt byanät och att vi får använda kommunens teknikbodar till våra noder.

Miljömöte med Grövelfiber

Hans Segerhjelm, Karl-Olov Jensen, Anders Persson, Per Bjälevik och Catharina Lihnell Järnhester

Hans Segerhjelm, Karl-Olov Jensen, Anders Persson, Per Bjälevik och Catharina Lihnell Järnhester

Det är mycket papper som ska ordnas innan vi kan/får börja plöja/gräva. I torsdags träffade tre av Grövelfibers styrelse (Hans, Anders och Per) byNets Karl-Olov Jensen och Catharina Lihnell Järnhester som har fritidhus i Sågbäcken, angående alla miljötillstånd vi behöver. Eftersom vi går in i naturreservat på några ställen och är nära strandskyddade områden blir det extra mycket papper.

Som tur är hjälper Catharina till med detta och avlastar på så sätt styrelsen då hon har stor erfarenhet av miljöarbete och att söka miljötillstånd.

Vi kan även alla glädjas åt att vi i denna stund säkerställt över 1.9 miljoner kronor genom påskrivna avtal och då är minimimålet på 1 864 000 kronor uppfyllt. Vi får säkerligen in 30-40 stycken avtal till i nästa vecka. Se kalkylen på https://www.grovelfiber.se/2013/var-bidragsansokan-ar-godkand/