Medlemsavgift 2024

På årsstämman den 29 mars bestämdes att medlemsavgiften blir oförändrad för 2024, det vill säga 200 kronor. Påminner alla om att betala in medlemsavgiften till Bankgiro 128-7101. Ange fastighetens adress och ditt namn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *