Statusuppdatering vecka 8

Sedan vecka 49, 2014 har projektet inte gått framåt. Bynets svetsare har mycket kvar att göra. Endast 6 skåp är svetsade i Björnliden före jul. Några fasadboxar återstår att svetsa samt 74 skåp. Arbetstiden är beräknad till ca 3 veckor för 4 man.
Svetsning hade utlovats före jul, efter nyår, vecka 6, o.s.v. men inga svetsare har kommit.
Svetsning och inmätning måste vara klar i god tid innan påskveckorna då vi planerat att påbörja monteringen av de CPE boxar som ska sitta i varje hus.
Möte hålls på Bynet i morgon torsdag om svetsningen.

Kommunikationsoperatören presenterade ett avtalsförslag den 20e januari. Länsstyrelsen har inte godkänt avtalet. Vi har arbetat fram ett förslag till ändringar och Telenor kommer att presentera ett nytt avtalsförslag.

Mats arbetar mycket med bokslut och redovisning av kostnader till Länsstyrelsen för utbetalning av bidrag. Styrelsens arbete i övrigt framgår av de senaste två utlagda protokollen.

Vi har fått förlängning av projekttiden till 10e juni och någon ytterligare förlängning går inte att få.

Snödjup idag ca 65cm.

Hälsningar
Anders