Just nu är vi 207 medlemmar

Nu är vi så pass många medlemmar att projektet kommer att förverkligas om vi bara får okej på våra bidragsansökningar! Antalet ansluta fastigheter kommer också att bli fler då flera medlemmar har flera fastigheter som ska anslutas. Medlemsräknaren till vänster uppdateras automatiskt allt eftersom. Vi väntar nu bara på klartecken från Länsstyrelsen Dalarna angående vår bidragsansökan innan vi går vidare. Här kommer en redogörelse angående vart våra medlemmar har sina fastigheter. Kanske kan det vara kul att veta hur många medlemmar som finns i sitt eget område?

Uppdaterad lista den11/3 2013 med 207 medlemmar:

 • Björnliden: 39
 • Grövelsjön: 7
 • Huskläppen: 8
 • Lövåsen inklusive Lövåsens Fjällby: 25
 • Ollarsliden: 27
 • Samevägen och Västerbäcken: 17
 • Slätten/Dyllen: 2
 • Storsätern: 27
 • Sågbäcken: 31
 • Sågliden: 6
 • Västsätern: 18

Vi saknar dig Sven-Olov

Sven-Olov Waldal gick hastigt bort inför nyårshelgen och lämnar ett stort tomrum efter sig! Han insåg tidigt att bredband är viktigt för bygden och har hela tiden varit med i arbetet. Först i projektgruppen och sedan som styrelseledamot i Grövelfiber Ekonomisk förening.

Tack för ditt engagemang och saknaden är stor efter dig!

Styrelsen, Grövelfiber