Statusuppdatering torsdag vecka 30

Arbetslag 1 med den större maskinen lägger ned slang efter väg 1058 upp mot Storsätern och fortsätter med det under vecka 31.

Arbetslag 2 med mindre maskiner gör under de första dagarna i vecka 31 klart med alla beställda tomtgrävningar i Sågliden. Sedan flyttar de upp till Storsätern och börjar med tomter efter Jens-Knussa vägen och fortsätter i den vägens förlängning genom skogsdungen ut och fram till stora vägen (1058). Vad som händer sedan är inte bestämt.

Vi har också ett arbetslag som trycker genomföringar under vägar och de fortsätter med sitt arbete.

Sedan fortsätter fiberblåsningen i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Fler 20 meters kablar finns på Fjällbua

En ny leverans av 20 meters kablar finns på Fjällbua. Den som behöver en längre fiberkabel inomhus än den 10 meters som medföljer anslutningsdosan, kan nu byta ut sin 10 meters mot en 20 meters. Bytet kan göras hos Fjällbua. Men byt bara om ni verkligen behöver en längre! OBS det är ett byte, så ni måste ha med er 10 meters kabeln för inbyte.

Dags för fiberblåsning

Redan i nästa vecka (30) blir det aktuellt för fiberblåsning i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden! Det betyder att det är hög tid för dem som ännu inte grävt ned sin slang på sina tomter och satt upp dosan på sin fastighet att göra det! Är inte det gjort när vi blåser, så blåser vi ändå i fibern i er slang och låter den sticka ut någon meter ur slangen. Ni får sedan vara mycket försiktiga med den så den inte skadas när ni gräver ned slangen. Skulle det bli skador på fibern, får ni själva betala vårt extraarbete och materialkostnader med att blåsa i en ny fiber till er fastighet.

Rådet till alla är att så fort som möjligt se till:

  1. Att slangen är nedgrävd på sin tomt
  2. Att dosan är monterad på fastigheten och slangen dragen dit
  3. Att hål är borrat genom väggen bakom dosan
  4. Att fiberkabeln som medföljer dosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i dosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här nedan i en tidigare text. Läs även denna text.

Speciellt punkt 1 och 2 är det bråttom med, men varför inte göra punkt 3 och 4 på samma gång? Efter blåsningen ska sedan alla fiberskarvar svetsas och då måste alla ovanstående punkter vara klara på varje ansluten fastighet. Eftersom vi vill vara kostnadseffektiva så blåser och svetsar vi hela områden i taget. Det betyder att om en fastighetsägare inte gjort klart, så får vi hoppa över deras fastighet och återkomma en annan gång. Det blir mycket kostsamt med resekostnader, uppehälle, arbetstid och det får berörda fastighetsägare betala extra för, då den kostnaden inte ska drabba andra medlemmar som gjort sina åtaganden i tid.

Statusuppdatering torsdag vecka 29

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar nere i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen efter väg 1058 upp mot Storsätern. Så i slutet på vecka 30 bör de närma sig Storsätern. Väl inne i Storsätern är planen att dra efter bygatorna men hoppa över grävningen in på enskilda tomter. Det jobbet får arbetslag 2 göra när de är klara söderut. Mer om detta senare.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under nästa vecka (30) för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske, men tidigast i slutet på vecka 30, men troligast att det sker under vecka 31.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer troligtvis under vecka 31 och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 28

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar inne i Sågbäcken och flyttar ner till Sågliden på måndag i nästa vecka (29). De startar från Nodavas ledningsgata och går söderut och drar huvudstråken i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under hela nästa vecka (29) och är nog kvar där någon tid till för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske!

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer om några dagar och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Statusuppdatering torsdag vecka 27

Arbetslag 1 med den större maskinen är inne i Sågbäcken och drar efter vägarna. Men det är lite problem med omarkerade kablar som ligger precis under vägbanan! Vi har därför fått stanna upp och Stråkens El mäter nu utmed vägarna för att se ifall det finns fler kablar innan vi fortsätter. I mitten/slutet på nästa vecka (28) flyttar arbetslag 1 ned till Sågliden och gör klart där. Sedan fortsätter de norrut mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter några dagar till i Lövåsen och flyttar sig sedan till Sågbäcken och tar vid efter arbetslag 1. Så under vecka 28 och 29 är det bland annat aktuellt för grävning på enskilda tomter i Sågbäcken.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar men de åker hem nu och återkommer om någon vecka och fortsätter.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Tryckning under väg

Tryckning under väg

Reparation av omarkerade elkablar

Reparation av omarkerade elkablar