Inga nya medlemmar/anslutningar i år

Nu tar vi inte emot fler nyanmälningar då styrelsen har fullt upp med arbete ändå i sommar/höst och vi kan inte belastas med ännu fler arbetsuppgifter. Vi har drygt 200 anslutningar att arbeta med och det får räcka med i år.

Den som ännu inte är medlem och inte anmält sig får vänta till nästa år då det tyvärr kommer att bli dyrare. Alla har haft chansen att anmäla sig under en mycket lång tid, ja flera år! Styrelsen har i flera informationsbrev och under ett antal stämmor och möten uppmanat samtliga fastighetsägare att anmäla sig. Det är därför ingen idé att försöka övertala oss, och därmed ytterligare öka arbetsbelastningen, tåget har gått för i år!

Ledningskoll på egen mark

Grövelfiber har inget ansvar för grävning på tomter.

Vet du vart elkablarna ligger på din tomt behöver du inte anlita ledningskollen.

Ledningskoll för den egna tomten kan beställas av varje fastighetsägare som inte själva vet var elkablarna är förlagda. Det är bra om man inom varje stugområde kan samordna beställningarna av ledningskoll. Lämpligt att en områdesrepresentant på området beställer en ”bunt” i taget så de slipper åka upp hit för endast en tomt i taget! Om det nu finns någon ansvarig! Se https://www.grovelfiber.se/kontakt/arbetsorganisation/ för era områdesansvariga.

Utmärkningen är kostnadsfri fram till kopplingsskåp. För den som har elskåp på husväggen så kostar det alltså inget. Har man däremot skåpet på stolpe så kostar utmärkningen av kabeln från skåp till hus en avgift.

Anslutningsdosor kan nu hämtas på Fjällbua

Idag fick vi äntligen vår leverans av anslutningsdosor som varje ansluten fastighet behöver. De kan hämtas på Fjällbua i Storsätern. Se öppettider på www.fjallbua.se

OBS! Fjällbua besvarar inga frågor om dosorna, de lämnar bara ut dem! Det medföljer instruktioner hur man sätter upp dosan och dessa finns även här nedan i ett tidigare inlägg. Sätt inte dosan för lågt! Höjden bör vara minst 1 meter från marken, helst lite högre för att undvika att fukt kommer in i huset under vintern! Men sätt den inte högre än 1.8 meter. I dosan ska nämligen fibern svetsas ihop och den utrustningen är tung och man kan inte klättra på stegar och byggställningar med den!

Aktuella kartor över fibernätet

Här har ni två kartor med preliminär dragning av fibernätet. Ni kan zooma i dem och se detaljer. Vi rekommenderar att ladda ner dem först till era egna dator och titta sedan på dem med Adobe Acrobat Reader.  Det går bättre än att titta på dem online via någon plug-in i er webbläsare.

Norra delen med Storsätern/Grövelsjön.
Södra delen med Sågliden/Björnliden/Sågbäcken/Lövåsen.

Kopplingsbox för fastighetsanslutning

Vi har nu fått några kopplingsboxar som ska användas på alla hus och som slangen dras till. Den bör sitta på ytterväggen. Vi meddelar senare våra medlemmar om var och när ni kan hämta era kopplingsboxar. Just nu har inte den stora leveransen kommit!

Här kommer en bild på boxen och två anvisningar i pdf-format att läsa. Kopplingsbox-02.pdf och Kopplingsbox-03.pdf

Kopplingsbox och 10 meter fiberkabel

Kopplingsbox och 10 meter fiberkabel