Uppdatering grävning och fiberblåsning

Nedläggning av slang och dukter fortsätter och är snart i Storsäterns by. Därefter flyttar de ned till Sågliden och Björnliden/Lövåsen och omkringliggande områden. Utomhusboxar finns att hämta på Fjällbua som också tar emot era nycklar. Fiberkabeln (svansen) som ska in i era hus kommer Kringdata att ta med när de skall svetsa i er utomhusbox om ni lämnat in nycklar eller är på plats. CPE (fiberuttag inne) hämtas hos/levereras av Hans Segerhjelm, tel. 070-651 61 56.

Runt den 5 oktober kommer Kringdata hit och börjar blåsa och svetsa fiber. Därför är det mycket viktigt att era fastigheter är klara med uppsättning av utomhusboxar och hål genom ytterväggen så att de kan göra klart arbetet. Detsamma gäller grävning på egen tomt såvida ni inte begärt hjälp med grävningen. Exakt när arbetet kommer att ske på varje område kan vi inte säga just nu. Första prioritet blir att blåsa i fiber innan det blir kallt. Svetsning av fiber kan även göras när det är kallt och vinter.

Som framgått brinner det nu i knutarna. T o m den 18 september hade endast 20 nycklar inlämnats till Fjällbua, varför inlämning måste ske utan dröjsmål alternativt ange stugvärd eller motsvarande som har nycklar och kan öppna upp. Om åtgärder enligt föregående stycken ej är vidtagna och Kringdata inte kan färdigställa sitt arbete utan måste göra extra resor kommer vi att debitera er för de extrakostnader som detta medför.

Styrelsen Grövelfiber

Status på grävningarna

Två arbetslag arbetar för att Grövelfibers etapp 2 med nedgrävning av dukter och slang ska bli klar i höst. En stor maskin med skopa och plöjare, samt en liten maskin för arbete med skåp och ingrävning till hus.

Grövelsjöns Fjällby, Grövelfjäll, Ripvägen, Bäcksätervägen samt Samevägen är klara. Just nu är man på Huskläppsvägen, för att sedan gå över Grövlan till Övre Storsätern, Ollarsliden samt en liten grävning på Valdals Pers väg. Efter det blir det några små grävningar i Storsäterns by. Allt detta är knutet till Nod 2 i Storsätern.

Sedan flyttar man till arbeten som ska anslutas till Nod 1 i Sågliden. Det vill säga Lövåsen, Sågbäcken, Björnliden och andra områden i Såglidens närhet.