Statusuppdatering torsdag vecka 28

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar inne i Sågbäcken och flyttar ner till Sågliden på måndag i nästa vecka (29). De startar från Nodavas ledningsgata och går söderut och drar huvudstråken i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under hela nästa vecka (29) och är nog kvar där någon tid till för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske!

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer om några dagar och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!