Statusuppdatering torsdag vecka 29

Arbetslag 1 med den större maskinen är i princip klar nere i Sågliden. Sedan väntar den nordliga dragningen efter väg 1058 upp mot Storsätern. Så i slutet på vecka 30 bör de närma sig Storsätern. Väl inne i Storsätern är planen att dra efter bygatorna men hoppa över grävningen in på enskilda tomter. Det jobbet får arbetslag 2 göra när de är klara söderut. Mer om detta senare.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i Sågbäcken under nästa vecka (30) för bland annat grävning på enskilda tomter. När de är klara i Sågbäcken flyttar de ned till Sågliden. Vi får återkomma när det kan ske, men tidigast i slutet på vecka 30, men troligast att det sker under vecka 31.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar, de återkommer troligtvis under vecka 31 och fortsätter med sitt arbete.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!