Statusuppdatering torsdag vecka 27

Arbetslag 1 med den större maskinen är inne i Sågbäcken och drar efter vägarna. Men det är lite problem med omarkerade kablar som ligger precis under vägbanan! Vi har därför fått stanna upp och Stråkens El mäter nu utmed vägarna för att se ifall det finns fler kablar innan vi fortsätter. I mitten/slutet på nästa vecka (28) flyttar arbetslag 1 ned till Sågliden och gör klart där. Sedan fortsätter de norrut mot Storsätern/Grövelsjön. Exakt när det senare sker vet vi inte just nu och får återkomma efter vi vet hur det går i Sågliden.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter några dagar till i Lövåsen och flyttar sig sedan till Sågbäcken och tar vid efter arbetslag 1. Så under vecka 28 och 29 är det bland annat aktuellt för grävning på enskilda tomter i Sågbäcken.

Vi har också haft ett arbetslag som tryckt genomföringar under vägar men de åker hem nu och återkommer om någon vecka och fortsätter.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan!

Tryckning under väg

Tryckning under väg

Reparation av omarkerade elkablar

Reparation av omarkerade elkablar