Status vecka 42

Arbetet med utbyggnaden av Grövelfibers nät har just nu har två delar. Den ena delen innebär att vi ansluter nya intressenter/medlemmar och gräver ner och blåser nya anslutningar. Den andra delen som vi gör parallellt är att komplettera delar av vårt nät med större kapacitet och uppdatera dokumentationen från 2014/15. Av den anledningen måste vi blåsa i fiberkablar med större kapacitet på vissa sträckor. Det arbetet är som vi bedömer det klart för Nod 2, dvs. områdena från STF och ner till Storsätern. Nod 1 som omfattar Sågliden, Björnliden, Sågbäcken, Exmora och Lövåsen’s alla delar nagelfars just nu av vår fiberentreprenör som redan nu flaggar för att det kommer att behövas omfattande kompletteringar i flera skåp från Sågbäcken och upp till Lövåsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *