Svar på kommentarer vecka 11

Några klargöranden.

Den svetsning som görs nu är i kopplingsskåp längs ledningsnätet.
Förra sommaren och hösten monterade alla medlemmar sina fasadskåp.
Några skåp var felmonterade.
De felmonterade skåp som är åtgärdade kommer att svetsas någon av de närmaste veckorna.
Det ska alltså inte svetsas något inne i husen!

CPE boxarna som ska monteras inne i varje hus tillhandahålls av Open Universe/Telenor så snart avtalsskrivningen är klar.
Dessa boxar kan monteras av varje fastighetsägare själv enligt anvisningar som vi kommer att maila ut när det är dags.
Den som inte tror sig kunna göra monteringen själv kan anlita av oss anvisad entreprenör.
Nätet ska svetsas och kontrollmätas innan man får montera boxen i sitt hus!
Vid mätningen får ingenting vara inkopplat i huset!
Endast de boxar ni får av Grövelfiber får monteras efter mätningen!
Montera alltså ingenting i ditt hus förrän du fått utrustning och anvisningar av oss!

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 8

Sedan vecka 49, 2014 har projektet inte gått framåt. Bynets svetsare har mycket kvar att göra. Endast 6 skåp är svetsade i Björnliden före jul. Några fasadboxar återstår att svetsa samt 74 skåp. Arbetstiden är beräknad till ca 3 veckor för 4 man.
Svetsning hade utlovats före jul, efter nyår, vecka 6, o.s.v. men inga svetsare har kommit.
Svetsning och inmätning måste vara klar i god tid innan påskveckorna då vi planerat att påbörja monteringen av de CPE boxar som ska sitta i varje hus.
Möte hålls på Bynet i morgon torsdag om svetsningen.

Kommunikationsoperatören presenterade ett avtalsförslag den 20e januari. Länsstyrelsen har inte godkänt avtalet. Vi har arbetat fram ett förslag till ändringar och Telenor kommer att presentera ett nytt avtalsförslag.

Mats arbetar mycket med bokslut och redovisning av kostnader till Länsstyrelsen för utbetalning av bidrag. Styrelsens arbete i övrigt framgår av de senaste två utlagda protokollen.

Vi har fått förlängning av projekttiden till 10e juni och någon ytterligare förlängning går inte att få.

Snödjup idag ca 65cm.

Hälsningar
Anders

Statusuppdatering vecka 49

Pågående arbeten

Bynets entreprenör svetsar nu fiberkablar. All kabel är på plats men mycket svetsarbete, troligen 3 veckor till, återstår. De flesta fasadboxarna är svetsade. Tyvärr så har ett 30 tal anslutare inte lyckats med monteringen vilket orsakat mycket extra arbete med flera körningar till husen, kontakter med fastighetsägarna via mail eller telefon, arbete från stege eller skylift.

80 kopplingsskåp återstår att svetsa, ett tidsödande arbete med många svetsningar i varje skåp. Där måste entreprenören sätta upp tält med värmare för att kunna göra arbetet.

Kommunikationsoperatören ska montera sin utrustning och sträckan Idre-Grövelsjön ska också svetsas och belysas.

Hela nätet ska testas innan det kan börja användas. Räkna med att det kan ta 2-6 månader innan nätet kan belysas.

En liten inomhusbox, CPE, ska monteras i varje hus. Vi har inte bestämt ännu om vi ska anlita en fackman att göra det eller om varje husägare kan montera boxen. Med tanke på att 14% inte lyckades med fasadboxen lutar det åt att vi får leja bort arbetet.

Vi har begärt och fått ett nytt klardatum från Länsstyrelsen för projektet, 2015-03-10, en förlängning av projekttiden med drygt två månader.

Per har avgått ur styrelsen. Han har gjort ett enormt arbete med alla papper och myndighetskontakter. Han har även skött hemsidan.

Vi övriga i styrelsen har tagit över hans arbete. Mats kommer i fortsättningen att sköta det mesta av pappersjobbet.

Det kommer att bli möjligt för fler att ansluta sig till fibernätet.

Anslutningsavgiften var i år 15000kr vilket också är insatsbeloppet som alla medlemmar betalar till Grövelfiber Ekonomisk förening. Bidrag täcker stora delar av arbete och material vilket innebär att den verkliga kostnaden var ca 35000kr per anslutning. Genom upphandlingar av stora mängder material och arbete har vi fått låga priser.

Vi har under projektets gång sommaren 2014 inte kunnat ta in fler anslutare då materialet vi beställde i våras och tiden under sommaren inte räckt till för att utöka projektet.

Det är flera som visat intresse för att ansluta i efterhand. Ett formulär för anmälan till anslutning kommer att läggas ut på hemsidan under vintern/våren 2015. Sannolikt blir det så att de som vill ansluta bildar en arbetsgrupp som jobbar igenom hela processen med projektering, markavtal, miljötillstånd, vägavtal, avgifter, inmätning, besiktningar m.m. samt det praktiska genomförandet av anslutningarna. Alternativt läggs hela eller delar av arbetet ut på en lämplig entreprenör. Kostnaderna för anslutningarna sätts samman av hela processkostnaden samt insatsbeloppet på 15000kr till föreningen.

Om du har specifika, angelägna, konstruktiva frågor kan du ringa eller maila till mej på tel 0253-23300, epost vasterbacken@grovelsjon.nu.
Telefontid: VARDAGAR 08.00-16.00. Var vänlig respektera telefontiderna!
Besök endast efter överenskommelse per telefon. Respektera att vi just nu är inne i en arbetsintensiv tid i vårt företag med bokningar, städning, reparationer och underhåll inför vintersäsongen.

Observera att Grövelfiber är en förening där vi alla som är medlemmar arbetar mot ett gemensamt mål. Styrelsen är inte en myndighet eller ett företag dit man vänder sig för att klaga, bråka eller hota.

Snödjup idag ca 25cm. Temperatur -5 grader. Några skidspår är dragna; www.livetracks.se

Hälsningar
Anders Persson

Telenor/Open Universe blir vår kommunikationsoperatör

Vi hade fyra anmälda intressenter till vår upphandling av kommunikationsoperatör till vårt fibernät. Men av dessa fyra var det bara en som kom med ett anbud. Det var Telenor/Open Universe i samarbete med Älvdalens kommun. Vi ska nu skriva ett avtal med dem och det kommer säkerligen att ta någon månad innan vi kan aktivera nätet med trafik.

Men för den intresserade kan ni redan nu titta på vad som erbjuds av dem. Observera att ni kan inte beställa några tjänster till er fastighet förrän vi säger till att allt är klart! Se nuvarande tjänsteutbud på http://alvdalen.openuniverse.se/

Fiberblåsning pågår

Fiber blåst fram till utedosan

Fiber blåst fram till utedosan

Idag var man bland annat på Ollarsliden och blåste fiber fram till utedosorna. När all fiber är blåst ska sedan fibern svetsas ihop i utedosorna med den medföljande inomhuskabeln.

När vi sedan valt en kommunikationsoperatör ska fiberomvandlare monteras inomhus. Ännu är inte det valet gjort och vi får återkomma om det.

Fiberblåsning väntas starta på måndag

Vi väntar hit fiberblåsarna nu på måndag den 13 oktober och de kommer då att starta att blåsa in fiber i alla slangar i den nordliga delen av vårt nät. Det vill säga Storsätern, Ollarsliden, Västsätern, Huskläppen, Västerbäcken, stugområden runt Samevägen och Grövelsjön. Det är viktigt att alla anslutna fastighetsägare nu gjort eller omedelbart gör klart punkt 1-2, men helst även punkt 3-4 enligt nedan.

Har ni gjort eller tänker snart göra klart era åtaganden? Det är fastighetsägaren som ansvarar för följande:

  1. Att slangen är nedgrävt på sin tomt.
  2. Att utedosan är monterad på fastigheten och att slangen är dragen dit.
  3. Att hål är borrat genom ytterväggen bakom dosan.
  4. Att fiberkabeln för inomhusbruk som medföljer utedosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i utedosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här på vår hemsida i tidigare texter.

Fiberbrunnar stulna

Älvdalens kommun håller på att plöja ner slang från Sågliden ner till Höstsätern för att vi senare ska kunna koppla ihop vårt egna fibernät med deras och kunna kommunisera med resten av världen.

På långa sträckor utan abonnenter använder man brunnar istället för kopplingsskåp för att svetsa ihop fiberändarna. Nu har flera brunnar blivit stulna efter vägen. Läs mer på: http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/fiberbrunnar-forsvinner

Statusuppdatering fredag vecka 39

Ursäkta tystnaden ett tag, men har haft semester och även dålig Internetuppkoppling. Grävningarna av huvudstråken är i princip klara. Det som är kvar att göra när det gäller markentreprenaden är viss återställning samt att en liten grävmaskin har kvar lite tomtgrävningar i vissa områden.

Det blåses också en del fiber och svetsas i en del områden. Får undersöka saken mera i nästa vecka.

Statusuppdatering torsdag vecka 36

Arbetslag 2 med en större maskin är tillbaka igen. Från och med idag torsdag fortsätter de med det sista uppe på Västsätern. De blir nog klara redan under torsdagen med nedläggning av slang. Sedan är planen att de kör norrut från Storsätra efter Grövelsjövägen och när de kommer till avfartsvägen mot Huskläppen åker de in den vägen och tar Huskläppssträckningen.

Arbetslag 1 också med en större maskin forsätter i nästa vecka (37) inne i Storsätern. Därefter kör de troligtvis efter Grövelsjövägen, norr från avfarten till Huskläppen mot Västerbäcken och vidare norrut.

Ett nytt arbetslag (arbetslag 3) med mindre maskiner väntas snart upp och de börjar med tomtgrävningar inne i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern.

Vi har också lastbilar och grävmaskiner som återställer lite här och där.

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO)

Vi har idag lagt ut vår upphandling av kommunikationsoperatör (KO) på Visma Opic. KO ansvarar för att vårt passiva fibernät blir aktivt, det vill säga det blir ljus i fibern. De har sedan en mängd tjänsteleverantörer anslutna till sig som sedan alla anslutna fastigheter kan välja att köpa tjänster ifrån. Så KO är bara en avtalspartner för Grövelfiber Ekonomisk Förening, som alla medlemmar är delägare i. Men som ”slutkunder” får ni inget avtal med KO, det blir med tjänsteleverantörerna som i sin tur är anslutna till KO. Tjänsteleverantörerna använder ljuset i fibern som informationsbärare och levererar Internet, telefon och TV till/från era fastigheter.

I vår upphandling prioriterar vi tjänsteplattform och tjänster, det vill säga att utbudet är stort med många valfriheter för varje fastighetsägare samt om det finns flexibla abonnemang. Lika viktigt anser vi drift, service och underhåll är. Blir det problem, så ska de avhjälpas snabbt och effektivt. Prisbilden för slutkunder för Internet, telefon och TV är i princip likadan i hela Sverige och den kan vi inte påverka så mycket, därför är det ingen idé att prioritera den för mycket i upphandlingen. Den som vill kan hämta vårt upphandlingsunderlag här och själva läsa igenom dokumenten. När sedan anbudstiden tar slut 2014-10-13 kommer styrelsen att gå igenom alla inkomna anbud och välja det bästa enligt våra utvärderingskriterier som finns angivna i nämnda dokument.

Statusuppdatering fredag vecka 35

Nästa vecka (36) börjar älgjakten i Särna och det innebär att arbetena för alla arbetslag avstannar några dagar.

På torsdag i vecka 36 börjar man dock igen uppe på Västsätern och fortsätter med sina arbeten. De blir nog klara redan under torsdagen med nedläggning av slang. Sedan är planen att de kör norrut från Storsätra efter Grövelsjövägen och när de kommer till avfartsvägen mot Huskläppen åker de in den vägen och tar Huskläppssträckningen innan de sedan fortsätter norrut igen, mot Västerbäcken och de andra stugområdena i närheten.

Vi väntar fortfarande på en mindre maskin som ska gräva på en del tomter i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern. Tyvärr så verkar det gänget aldrig bli klara i Särna och senaste beskedet är att de kommer till oss under vecka 37.

Påminnelse till alla medlemmar

Tiden går fort och vi måste påminna alla medlemmar om vad som är deras ansvar för att detta fiberprojekt ska bli klart i tid och så billigt som möjligt. Grävningen/plöjningen är sedan länge klar i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden. Vi är snart klara i Storsätern, Ollarsliden och Västsätern. Sedan väntar Huskläppen, Västerbäcken, stugområden nära Samevägen och Grövelsjön på sin tur.

Har ni gjort eller tänker snart göra klart era åtaganden? Det är fastighetsägaren som ansvarar för följande:

  1. Att ett dike för slangen är grävt på sin tomt. Ni som beställt tomtgrävning av PeRo behöver inte tänka på denna punkt, då det sker i samband med att arbetslagen kommer förbi era fastigheter.
  2. Att utedosan är monterad på fastigheten och slangen är eller kommer att dras dit
  3. Att hål är borrat genom ytterväggen bakom dosan
  4. Att fiberkabeln för inomhusbruk som medföljer utedosan är monterad enligt anvisningar. D.v.s. den änden med kontaktdon ska vara inomhus och den änden utan kontaktdon ska vara upprullad i utedosan på ytterväggen. Ta till 0.5 meter extra längd på insidan och rulla upp cirka 5 varv i utedosan så det finns cirka 2 meter där. Resterande längden på fiberkabeln kan ni kapa av. Allt detta står i anvisningarna som medföljer dosan och de finns även här på vår hemsida i tidigare texter.

Statusuppdatering torsdag vecka 34

Under vecka 36 börjar älgjakten i Särna och det kan innebära att arbetena för vissa eller alla arbetslag avstannar… vi får återkomma om det då.

Arbetslag 1 med en större maskin är nu inne i Storsätern och forsätter med det i nästa vecka (35). De fortsätter sedan norrut från Storsätern upp i riktning mot Grövelsjön och tar alla andra områden efter den sträckningen.

Arbetslag 2 kör också med en större maskin. De är redan inne i Västsätern, då Ollarsliden gick fortare och bättre än väntat. De är dock inte helt klara inne i Ollarsliden, några tomter och vägövergångar är kvar att göra, samt en del återställning. Om det blir något arbete på Västsätern under vecka 35 är inte klart då nuvarande maskinföraren ska ha semester och det är fortfarande oklart ifall man får tag på en ersättare. Återkommer så fort vi vet mera.

Vår plan är att markentreprenaden ska vara klar i slutet på september, inklusive återställning. Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan.

En del undrar vem som bestämmer i vilken ordning markentreprenaden sker. Det gör PeRo i princip helt själva efter tillgång på maskiner och personal. Grövelfiber lägger sig inte i det, bara att tidplanen håller och allt blir klart i tid.

På baksidan av Fjällbua

På baksidan av Fjällbua

Redan inne på Västsätern

Redan inne på Västsätern

Statusuppdatering måndag vecka 34

En kort uppdatering då de är i mina ”hemmatrakter” och jag gick ut i kväll och fotograferade lite. Redan under måndagen har man kommit in på Ollarsliden. Start från bron vid Grövlan, därefter en kort bit utmed Elgåvägen och sedan ut i kanten mot Alf Olssons ängar och över Stora Olån i höjd med den gamla träbron som snart ruttnat sönder.

Annars gäller fortfarande tidsplanen i förra statusuppdateringen.

Slang nedgrävd i vägkanten

Slang nedgrävd i vägkanten

Slang går i rör under asfalten

Slang går i rör under asfalten

Förarbete med tjälkrok

Förarbete med tjälkrok

Här ska ett skåp stå till höger

Här ska ett skåp stå till höger

Statusuppdatering tisdag vecka 33

Vår plan är att markentreprenaden ska vara klar i slutet på september, inklusive återställning av all uppgrävd sten. Efter dagens bygg- och styrelsemöte tror vi att den tidsplanen kan hålla, då vi snart får fler maskiner.

Arbetslag 1 med en större maskin lägger ned slang efter väg 1058, kör vidare upp mot Storsätern. De fortsätter sedan med huvudledningen genom Storsätern och därefter tar de vägen norrut upp mot Grövelsjön. Vi får återkomma mera exakt i slutet på denna vecka eller i nästa vecka hur det går för dem.

På måndag i vecka 34 får vi ett nytt arbetslag som också kör med en större maskin. Vi kallar dem hädanefter arbetslag 2. De startar väster om Grövlan i höjd med Storsätra och lägger ned slang västerut mot Ollarsliden och Västsätern. De kommer också att utföra tomtgrävningar i nämnda områden.

Ett nytt arbetslag (arbetslag 3) med mindre maskiner väntas hit vecka 35 och börjar med tomtgrävningar inne i Storsätern och tar sedan vägen upp mot Grövelsjön och följer i fotspåren efter arbetslag 1.

Fiberblåsning pågår just nu i Sågbäcken.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering fredag vecka 32

Arbetslag 1 med den större maskinen som lägger ned slang efter väg 1058 har träffat på berg och det går långsammare än väntat och de har inte kommit fram till södra Storsätern som var meningen. De fortsätter under vecka 33 efter väg 1058.

Arbetslag 2 med mindre maskiner står still inne i Storsätern och inget väntas hända under vecka 33.

Vi får dock snart fler maskiner och arbetslag från Särna och vi ökar då förhoppningsvis takten. Mer om detta kommer efter nästa veckas bygg/styrelsemöte som hålls på tisdag.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan

Statusuppdatering fredag vecka 31

Arbetslag 1 med den större maskinen lägger ned slang efter väg 1058 har kommit en bra bit upp mot Storsätern och väntas i nästa vecka (32) komma in i södra Storsätern.

Arbetslag 2 med mindre maskiner fortsätter i vecka 32 efter Jens-Knussa vägen och går sedan vidare och arbetar inne i övriga Storsätern.

Vi har också ett arbetslag som trycker genomföringar under vägar och de är i princip klara, men några få undantag där de inte lyckats komma igenom. Kabelstegar med slang är monterade under bron mot Elgå nere vid Storsätra (för matning till Ollarsliden/Västsätern) och vid träbron på Nyhemsvägen.

Sedan fortsätter fiberblåsningen i Björnliden, Lövåsen, Sågbäcken och Sågliden.

Vi återkommer med nya statusrapporter minst 1-2 gånger i veckan