Svar på kommentarer vecka 11

Några klargöranden.

Den svetsning som görs nu är i kopplingsskåp längs ledningsnätet.
Förra sommaren och hösten monterade alla medlemmar sina fasadskåp.
Några skåp var felmonterade.
De felmonterade skåp som är åtgärdade kommer att svetsas någon av de närmaste veckorna.
Det ska alltså inte svetsas något inne i husen!

CPE boxarna som ska monteras inne i varje hus tillhandahålls av Open Universe/Telenor så snart avtalsskrivningen är klar.
Dessa boxar kan monteras av varje fastighetsägare själv enligt anvisningar som vi kommer att maila ut när det är dags.
Den som inte tror sig kunna göra monteringen själv kan anlita av oss anvisad entreprenör.
Nätet ska svetsas och kontrollmätas innan man får montera boxen i sitt hus!
Vid mätningen får ingenting vara inkopplat i huset!
Endast de boxar ni får av Grövelfiber får monteras efter mätningen!
Montera alltså ingenting i ditt hus förrän du fått utrustning och anvisningar av oss!

Hälsningar
Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.