Avtal skickade till alla medlemmar

Per, Stina och Anders arbetar med avtalen och ordnar med alla kuvert

Per, Stina och Anders arbetar med avtalen och ordnar med alla kuvert

I fredags postade vi cirka 250 stycken kuvert med avtal till alla privata medlemmar. Företag får sina avtal några dagar senare. Ni som väljer att skriva på och binda er för en fiberanslutning måste tänka på att vi vill ha tillbaka vårt exemplar av avtalet senast den 10 februari för då går vi vidare och gör vår slutprojektering. Tänk på att postgången tar någon dag.

Endast de som skriver på ett avtal förblir medlemmar i Grövelfiber Ekonomisk Förening och blir därmed delägare av ett fibernät som har ett investeringsvärde på dryga 6 miljoner kronor, varav mycket är bekostat av bidrag från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Dalarna, EU och PTS.