Vad händer nu?

Vi finjusterar just nu avtalstexterna och när vi är färdiga kommer samtliga betalande medlemar från 2013 och nyanmälda under januari 2014 att kontaktas och få möjlighet att skriva avtal om fiberanslutningar till sin(a) anmälda fastighet(er).