Hjälp till att ragga medlemmar!

Desto fler vi blev, desto billigare anslutningsavgift blir det för oss alla! Hoppas att alla medlemmar gör det bästa för att prata med sina grannar och eventuella vägföreningar. Ni som kommer upp hit till jul och nyår, får gärna fråga varenda kotte ni möter om de känner till vårt fiberprojekt och vår nya hemsida www.grovelfiber.se. Det är ganska bråttom att ansluta sig, för vi måste omgående in med en ansökan till Länsstyrelsen Dalarna innan bidragspengarna tar slut. Vi måste då veta hur många vi blir för att kunna beräkna våra kostnader.

I går skickade vi ut tre stycken e-postutskick. Ett till alla som svarat positivt på vår första enkät. Vidare ett vardera till alla fastighetsägare i Ollarsliden och Västsätern som inte besvarat den tidigare enkäten. Björnliden, Lövåsen och Sågbäckens vägföreningar har själva lovat att göra utskick till sina medlemmar. Vi har också infört en annons i kommande Fjällposten då jul och nyårsnumret kommer att ligga ute i fyra veckor. Vi kommer också att sätta upp plakat på alla anslagstavlor vi känner till i området.