Kallelse till årsstämma

Tid: Söndagen 2013-06-30 klockan 11.00
Plats: STF Grövelsjöns Fjällstation, konferenslokalen i källarplanet.
Ärende: Enligt stadgarna §16

Vi ber dig före årsstämman läsa igenom informationen här på hemsidan.
Hör också av dig via e-post eller till någon av oss via telefon om du kan hjälpa till i projektarbetet.

Lite övrig information:

  • Post & telestyrelsen har beviljat bidrag till vårt fiberprojekt med 20% av kostnaden. Vi har ännu inte fått positivt beslut från Länsstyrelsen Dalarna om resterande bidrag på grund av att det inte finns klara regler för hur upphandlingen av projektet ska gå till. Post & telestyrelsens beslut tyder ändå på att vi troligen kommer att få hela bidraget, dock inte förrän tidigast 2014.
  • Enligt berörda tjänstemän på Älvdalens Kommun så kommer även fiber att dras från Idre till Storsätern under 2014 på kommunens bekostnad.
  • Om vi får ett positivt bidragsbesked under de närmaste månaderna så måste vi snarast påbörja arbetet med förberedelser för att kunna genomföra projektet 2014.

Välkommen!
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *