Uppmärkning av fiberkabel på egna tomter

När grävningar ska ske på era egna tomter måste ni själva se till att er nedgrävda fiberkabel är uppmärkt så att den inte grävs av. Grövelfibers ansvar för fibern och uppmärkning slutar vid er tomtgräns.

Det är bra om ni även ritar in dragningen av nedgrävda el- och fiberkablar på er fastighetsritning så att det blir lättare att hitta dem i framtiden.