Arbetsorganisation

Administrationsgrupp

Ekonomi, juridik, distribuera och samla in avtal med mera. Behöver inte vara fastboende.

Entreprenadgrupp

Teknik, material, upphandla markentreprenör, med mera. De flesta bör vara fastboende eller här väldigt ofta.

  • Per Bjälevik, Ollarsliden, 0730-41 21 43
    per.bjalevik@tauzero.se
  • Anders Persson, Västerbäcken, 0253-233 00
    vasterbacken@grovelsjon.nu

Områdesrepresentanter

Några stycken per område som får uppdrag av entreprenad- och administrationsgruppen och organiserar/planerar arbetet i sitt område med dagsverkare. Sammankallande och bestämmer tillsamman med dagsverkarna arbetsdagar på sitt område. Håller också reda på hur många timmar alla dagsverkare gör. Kan vara slyröjning, käppning där fibern ska ner i marken, se till att markavtal kommer in till administrationsgruppen. Behöver inte vara fastboende, men en representant bör alltid vara närvarande under aktuella arbetspass och hålla reda på arbetande timmar.