Vår bidragsansökan är godkänd

Vi har nu fått okej angående vår bidragsansökan för att bygga ett fibernät i Grövelsjödalen. Beslutet togs den 20 augusti 2013 av Länsstyrelsen Dalarna. Pengarna får börja användas 2014. Mer information om vad som nu behöver göras kommer inom kort.

KOSTNADSBUDGET

Faktiska kostnader Beskrivning Kronor
Investeringar Nedläggning fiber och nätbyggnad 6 125 416
Summa kostnader 6 125 416

FINANSIERINGSPLAN

Faktisk finansiering Kronor Procent
Projektstöd * 3 409 133 55.66 %
Övrig offentlig medfinansiering (PTS)    852 283 13.91 %
Privat finansiering (vi själva) 1 864 000 30.43 %
Summa finansiering 6 125 416 100.00 %

* Från landsbygdsprogrammet, varav 1 538 371 kronor kommer från EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *