Officiellt besked från Länsstyrelsen dröjer

Idag fick vi e-post från Länsstyrelsen Dalarna angående vår ansökan om bredbandsutbyggnad. Här kommer deras brev:

I bredbandsärenden där den offentliga andelen stöd överstiger 200 000 euro ska upphandling göras. Exakt hur upphandlingen ska gå till finns det inga tydliga riktlinjer kring vilket har resulterat i en stor mängd frågor från de som sökt stöd för bredbandsutbyggnad genom landsbygdsprogrammet. Frågorna har i sin tur landat hos Jordbruksverket som är den myndighet som betalar ut medlen för bredbandsutbyggnad genom landsbygdsprogrammet.

I och med alla frågetecken kring upphandlingen så har Jordbruksverket bestämt att stoppa alla utbetalningar till projekt där den offentliga andelen stöd överstiger 200 000 euro.

Detta innebär att redan beslutade ärenden inte kan få ut sina medel tills dess att Jordbruksverket fastställt rutiner för hur upphandlingen ska utföras. Detta kan leda till att redan beslutade ärenden måste kontrolleras igen och visar kontrollen att upphandling inte skett enligt rådande lagkrav kan det bli tal om återkrav med 100% av utbetalt belopp.

Länsstyrelsen Dalarna har valt att avvakta med att skicka ut besluten, för att i möjligaste mån undvika bekymmer för er som sökt stöd och för att undvika återkrav.

Vi återkommer så snart vi har mer information kring det hela.

Hälsningar
Björn Forsberg
Landsbygdsdirektör | Landsbygdsenheten | Länsstyrelsen Dalarna