Fiberutbyggnaden startar igen i Björnliden/Lövåsen

Fiberutbyggnaden och förstärkningsarbetet har startat vid Grövelfibers nod 1 nere i Sågliden. Under arbetet kommer det några gånger att uppstå korta driftstörningar för befintliga fiberanvändare i Björnliden, Lövåsen och omkringliggande områden. Storsätern och Grövelsjön ska inte påverkas av arbetet. Svårt att veta exakt när störningarna sker då leverantören styr arbetet efter deras resurser och försöker göra det så fort som möjligt, men tvingas ibland omprioritera personal.

När arbetet är klart har vi kapacitet i fibernätet så att de som inte fick klart med sin anslutning under 2020, blir inkopplade.