Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tidpunkt: Fredag 18 april 2014, klockan 18:30
Plats: Bystugan, Storsätern

Allt underlag inför vår ordinarie stämma är skickade till er med e-post och som vanligt skriver vi inte ut några buntar av papper som vi sedan får kasta. Vi tänker på miljön och istället får ni själva skriva ut det underlag som ni vill ha med er till stämman, eller läsa dem på era läsplattor eller liknande.

Vi ville ha stämman i påsk när det är många medlemmar här och försökte klämma in det så det inte skulle krocka med andra möten. Det var inte enkelt då hela påskhelgen är upptagen av många vägföreningars årsmöten. Vi valde till slut sen kväll på långfredagen men tyvärr så krockar det i alla fall med någon annan förening och det beklagar vi. Till de som inte kan komma kan vi dock säga att vår stämma mest är formalia och att dagordningen bara följer våra stadgar. Inga större nyheter kommer att tas upp under övriga frågor då inga motioner har inkommit till styrelsen. Vi kommer senare i vår att kalla till informationsmöten för de områdesansvariga, men det kommer inte att tas upp på stämman.

Glöm inte heller att påminna era vägföreningar/samfälligheter om att de måste skriva under avtalen vi skickat ut till dem och markägare. Innan vi har fått tillbaka påskrivna avtal kan ingen markentreprenad påbörjas på aktuellt område.