Dags att beställa grävning på egen tomtmark och placering av utedosan

Hej fibervän! Vi planerar att sätta i gång och gräva ner optofiberslangar redan den 26 maj om snön är borta och det kommer att ske med två olika arbetslag som arbetar på olika ställen! Det ena arbetslaget tar stamledningen från Sågliden och upp mot Grövelsjön, medan det andra börjar inne på Björnlidens stugområde och tar sedan de andra stugområdena i samma närområde. Som ni känner till så ansvarar Grövelfiber bara fram till tomtgräns, sedan är det ert ansvar att se till att slangen kommer ner i marken fram till huset. Det behöver också käppas innan, så det går snart att utföra dagsverken! Mer information om dagverken kommer senare i maj.

Ni som vill att vår markentreprenör (PeRo i Särna AB) ska gräva ned slangen på era egna tomter måste snarast anmäla det till dem (helst före 23 maj). Priset är 100 kronor inkl. moms per meter och man kan göra ROT-avdrag för deras arbetstid. En fördel är att när de passerar ert hus med stamledningen fixar de samtidigt även grävningen på er tomtmark och att det blir utfört i tid innan vi sedan ska blåsa och svetsa fiber! Beställ genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange i vilket område ert hus ligger och er fastighetsbeteckningen!

Man kan även gräva själv eller anlita någon annan lokal entreprenör som t.ex. Ronny Enarsson, men det är viktigt att den grävningen sker i rätt tid. Slangen måste vara nere i marken när vi ska blåsa och svetsa fiber och det kan ske ganska snart efter att all slang är nedgrävd i ett område. Förläggningsdjupet bör vara 0.4 meter, men det duger också med 0.2 meter om man gör det själv.

Utedosans placering

Ni måste också bestämma er för vart på era hus ni vill ha slangen dragen till och vart utedosan ska sitta på fasaden. Den bör sitta en bit upp på väggen och absolut inte i markhöjd för då blir det besvärligt för fibersvetsarna. Ni kan markera på flera sätt:

  • Skruva dit utedosan på fasaden (kan hämtas i slutet på maj).
  • Sätt fast en lapp på fasaden där ni vill ha utedosan.
  • Slå ned en käpp med lapp på intill fasaden.
  • Gräv lite intill fasaden.
  • Skicka en skiss som visar vart utedosan ska sitta.

OBS! Den som inte gör någon markering på sin fasad får slang så att det räcker fram till närmaste husfasad från det håll vi drar stamledningen. Inte att rekommendera då vi kan komma från flera olika håll!

Var vänligt och skicka nu inte en massa frågor till mig (Per) då jag har semester och vill kunna vara lite ledig innan allt sätter igång på allvar. Vi kan inte hjälpa er att bestämma vart ni ska ha utedosan, det måste ni själva kunna avgöra! Som standard till varje utedosa medföljer en 10 meter lång anslutningskabel som ska dras in i huset till lämplig plats men den dragningen kan göras senare och är inte beroende av någon svetsning. Kan även fås med 20 meters längd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *