Fler intresseanmälningar

Nu har vi 130 intresseanmälningar.

En projektering av bynätet ska göras. Då får vi en bättre uppfattning om den slutliga kostnaden. Projekteringen kan sedan användas som underlag för att söka bidrag.

Arbete pågår med att bilda stamnät ut till byarna. Diskussioner pågår mellan Länsstyrelsen Dalarna och Post & Telestyrelsen om att göra ett pilotprojekt i Älvdalens Kommun för utbyggnad av fibernät.