Byte till 20 meters fiberkabel

Den som behöver en längre fiberkabel inomhus än den 10 meters som medföljer anslutningsdosan, kan nu byta ut sin 10 meters mot en 20 meters. Bytet kan göras hos Fjällbua. Men byt bara om ni verkligen behöver en längre. OBS det är ett byte, så ni måste ha med er den ”gamla” 10 meters kabeln.

Lite mer klarhet efter dagens byggmöte

Idag hade vi byggmöte med vår markentreprenör PeRo och följande kommer att ske den närmste tiden. I Björnliden är det omgående start och den som vill att PeRo ska gräva på deras tomter måste omedelbart meddela dem det om de inte redan har gjort det! Priset är 100 kronor inkl. moms per meter och man kan göra ROT-avdrag för deras arbetstid. Beställ genom att skicka ett e-brev till roger@torvstro.se och ange er fastighetsbeteckningen och i vilket område ert hus ligger!

Detta kommer att ske med start idag den 9 juni!

  • Ett arbetslag plöjer ned huvudslang med en större maskin från Sågliden, via skogen vid avloppsledningen upp och till Björnliden och går sedan vidare via Lövåsvägen upp till i höjd med Lövåsgården med huvudslangen. Där vänder maskinen och kör tillbaka samma väg och återställer ned till Sågliden. Därefter startar samma lag plöjningen från Sågliden upp mot Storsätern och Grövelsjön.
  • Samtidigt som ovanstående sker startar ett annat arbetslag med en något mindre maskin uppe i Björnliden och drar färdigt hela det området. Sedan väntar Sågbäcken och därefter Lövåsen.

Just nu är det svårt att uppskatta tidsåtgången för ovanstående då vi behöver får lite erfarenhet av markförhållandena innan vi vet mera. Men områdena Björnliden, Sågbäcken och hela Lövåsen är aktuella inom den närmaste tiden! Vi återkommer med mera information när PeRo vet hur det går med plöjningen.