Vi har nu valt markentreprenör

Vår upphandling av markentreprenad har legat ute på Visma Opic och sista anbudsdag var 1 april 2014. Styrelsen träffades i förra veckan och öppnade alla inkomna anbud och poängsatte dem efter den kalkyl vi haft med i upphandlingsunderlaget. Vinnande anbudet kom från PeRo i Särna AB och som namnet antyder har de sitt säte i Särna. De fick högst totalpoäng, hade lägsta pris per meter och blir vår huvudentreprenör som ser till att det plöjs, schacktas, borras och trycks så att tomslang kommer ned i marken i vårt område. De sätter också upp alla (cirka 80 stycken) fiberskåp som behövs efter våra vägar/områden. I tomslangen ska sedan själva fibern förläggas, mer om det senare när det blir aktuellt. Vi ska senare skriva kontrakt med PeRo i Särna AB men måste avvakta i drygt 10 dagar då vårt beslut formellt kan överklagas.

PeRo i Särna AB erbjuder alla våra medlemmar nedgrävning av tomslangen på sina privata tomter för dem som inte själva vill ordna det. Priset blir 80 kronor per meter för det arbetet, så har ni 10 meter från tomtgränsen till er husfasad kostar deras grävning 800 kronor. För detta arbete kan ROT-avdrag utnyttjas. Undantag är ifall ni vill ha återställning av gräsmatta, det arbetet kostar 50 kr per m2 extra. Men de flesta har naturtomt här uppe eller sår om den lilla remsan själva. OBS! Denna extratjänst har inget med Grövelfiber att göra, vi har bara ordnat detta erbjudande till våra medlemmar. Det blir istället en uppgörelse mellan er och PeRo i Särna AB när det blir aktuellt i sommar.

En del av er kanske undrar hur markentreprenaden kommer att gå till. Här kommer några exempel på hur man kan göra. Klicka även på filmerna för mera information.

Röjning och käppning

Röjning och käppning om vart fibern ska ligga är föreningens ansvar och för det arbetet har vi i första hand våra dagsverkare till. Med andra ord alla medlemmar som kan! Kan vi inte få ihop tillräckligt med folk för det arbetet blir vi tvingade att anställa någon som utför delar av det arbetet. När vi gemensamt med områdesansvariga bestämt vart fibern ska ligga, får först ledningskollen komma ut och markera vart andra ledningar ligger på aktuell sträcka så vi inte har sönder dem. Därefter får vi vid behov röja sly och kanske ta bort något enstaka träd. Sedan sätter vi ut käppar som visar vart fibern ska ligga. Efter stora vägarna blir det minimalt med slyröjning. Våra käppar kommer sedan vår markentreprenör att följa i nedanstående arbeten.

Styrd borrning eller tryckning


Styrd borrning eller tryckning sker t.ex. under asfalterade vägar och vid behov även under större bäckar/älvar. En smidig lösning som ger minimalt med skador, men som kostar en hel del. För att hålla nere kostnaderna försöker vi dra vårt fibernät så smart vi bara kan, så vi får minimalt med borrningar/tryckningar. Vi räknar ändå med cirka 15-20 stycken.

Plöjning slang med mera


Plöjning av slang kommer att ske på de flesta sträckningar. Filmen här ovan visar olika metoder och vissa kommer vi inte att använda oss av men ger dock ett skaplig inblick i principerna. Vi använder också mycket mindre slangdimensioner. Hos oss kommer man att gå före med en tjälkrok som förplöjer och sedan kommer huvudmaskinen som plöjer ned slangen som matas från rullar. Efter den kommer en maskin som återställer marken. Eventuella överblivna massor som t.ex. stora stenar kommer att samlas ihop och sedan fraktas bort. På detta vis kommer de synliga markskadorna att minimeras. En bra dag kan man plöja ned över 1 km slang.